12380.htm

CÍMSZÓ: Junger

SZEMÉLYNÉV: Junger Mózes

SZÓCIKK: Junger Mózes, rabbi, szül. Pelejtén (Zemplén vm.) 1878 márc. 18. 1898-908-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1908-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1909. pedig rabbivá. Tizenegy évig Siklóson működött, 1921 óta zalaegerszegi főrabbi. József ibn Caddik Széfer Hámuszarja c. műve (Vác 1908) disszertációjául szolgált. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Pécsi Naplóban, a Zala Vármegyében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2380. címszó a lexikon => 438. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12380.htm

CÍMSZÓ: Junger

SZEMÉLYNÉV: Junger Mózes

SZÓCIKK: Junger Mózes, rabbi, szül. Pelejtén Zemplén vm. 1878 márc. 18. 1898-908-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1908-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1909. pedig rabbivá. Tizenegy évig Siklóson működött, 1921 óta zalaegerszegi főrabbi. József ibn Caddik Széfer Hámuszarja c. műve Vác 1908 disszertációjául szolgált. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Pécsi Naplóban, a Zala Vármegyében jelentek meg.

12380.ht

CÍMSZÓ Junge

SZEMÉLYNÉV Junge Móze

SZÓCIKK Junge Mózes rabbi szül Pelejté Zemplé vm 187 márc 18 1898-908-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1908-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1909 pedi rabbivá Tizeneg évi Siklóso működött 192 ót zalaegerszeg főrabbi Józse ib Caddi Széfe Hámuszarj c műv Vá 190 disszertációjáu szolgált Cikke Magya Zsid Szemlében Pécs Naplóban Zal Vármegyébe jelente meg

12380.h

CÍMSZ Jung

SZEMÉLYNÉ Jung Móz

SZÓCIK Jung Móze rabb szü Pelejt Zempl v 18 már 1 1898-908- vo budapes Rabbikép növendék 1908-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Tizene év Siklós működöt 19 ó zalaegersze főrabb Józs i Cadd Széf Hámuszar mű V 19 disszertációjá szolgál Cikk Magy Zsi Szemlébe Péc Naplóba Za Vármegyéb jelent me

12380.

CÍMS Jun

SZEMÉLYN Jun Mó

SZÓCI Jun Móz rab sz Pelej Zemp 1 má 1898-908 v budape Rabbiké növendé 1908- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Tizen é Sikló működö 1 zalaegersz főrab Józ Cad Szé Hámusza m 1 disszertációj szolgá Cik Mag Zs Szemléb Pé Naplób Z Vármegyé jelen m

12380

CÍM Ju

SZEMÉLY Ju M

SZÓC Ju Mó ra s Pele Zem m 1898-90 budap Rabbik növend 1908 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Tize Sikl működ zalaegers főra Jó Ca Sz Hámusz disszertáció szolg Ci Ma Z Szemlé P Napló Vármegy jele

1238

CÍ J

SZEMÉL J

SZÓ J M r Pel Ze 1898-9 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab Tiz Sik műkö zalaeger főr J C S Hámus disszertáci szol C M Szeml Napl Vármeg jel