12381.htm

CÍMSZÓ: Jungreisz

SZEMÉLYNÉV: Jungreisz Áser

SZÓCIKK: Jungreisz, 1. Áser, rabbi, szül. Csecsén 1806., ahol atyja, J. Sámuel rabbi volt. 1834-től kezdve működött Csengeren, ahol jámborsága által nagy hírnévnek örvendett s jótékonysága is közismert volt. Negyven évi működés után 1873. halt meg. Kéziratos művét Minchasz Óser c. alatt fia, J. Ábrahám (megh. 1904) rabbi rendezte sajtó alá (Máramarossziget 1876.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2381. címszó a lexikon => 438. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12381.htm

CÍMSZÓ: Jungreisz

SZEMÉLYNÉV: Jungreisz Áser

SZÓCIKK: Jungreisz, 1. Áser, rabbi, szül. Csecsén 1806., ahol atyja, J. Sámuel rabbi volt. 1834-től kezdve működött Csengeren, ahol jámborsága által nagy hírnévnek örvendett s jótékonysága is közismert volt. Negyven évi működés után 1873. halt meg. Kéziratos művét Minchasz Óser c. alatt fia, J. Ábrahám megh. 1904 rabbi rendezte sajtó alá Máramarossziget 1876.

12381.ht

CÍMSZÓ Jungreis

SZEMÉLYNÉV Jungreis Áse

SZÓCIKK Jungreisz 1 Áser rabbi szül Csecsé 1806. aho atyja J Sámue rabb volt 1834-tő kezdv működöt Csengeren aho jámborság álta nag hírnévne örvendet jótékonyság i közismer volt Negyve év működé utá 1873 hal meg Kézirato művé Minchas Óse c alat fia J Ábrahá megh 190 rabb rendezt sajt al Máramarosszige 1876

12381.h

CÍMSZ Jungrei

SZEMÉLYNÉ Jungrei Ás

SZÓCIK Jungreis Áse rabb szü Csecs 1806 ah atyj Sámu rab vol 1834-t kezd működö Csengere ah jámborsá ált na hírnévn örvende jótékonysá közisme vol Negyv é működ ut 187 ha me Kézirat műv Mincha Ós ala fi Ábrah meg 19 rab rendez saj a Máramarosszig 187

12381.

CÍMS Jungre

SZEMÉLYN Jungre Á

SZÓCI Jungrei Ás rab sz Csec 180 a aty Sám ra vo 1834- kez működ Csenger a jámbors ál n hírnév örvend jótékonys közism vo Negy műkö u 18 h m Kézira mű Minch Ó al f Ábra me 1 ra rende sa Máramarosszi 18

12381

CÍM Jungr

SZEMÉLY Jungr

SZÓC Jungre Á ra s Cse 18 at Sá r v 1834 ke műkö Csenge jámbor á hírné örven jótékony közis v Neg műk 1 Kézir m Minc a Ábr m r rend s Máramarossz 1

1238

CÍ Jung

SZEMÉL Jung

SZÓ Jungr r Cs 1 a S 183 k műk Cseng jámbo hírn örve jótékon közi Ne mű Kézi Min Áb ren Máramaross