12384.htm

CÍMSZÓ: Jungreisz

SZEMÉLYNÉV: Jungreisz Sámuel

SZÓCIKK: J. Sámuel Dávid halévi, rabbi, szül. 1837., megh. 1894. Előbb Deutcsh Aharon Dávid (1. o.) balassagyarmati rabbinál tanult, majd innen Szofer Ábrahám Binjamin (1. o.) pozsonyi rabbi jesivájába került, 1868-ban elfoglalta a fehér gyarmati rabbiszéket, ahol haláláig nagyhírű jesivát vezetett


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2384. címszó a lexikon => 439. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12384.htm

CÍMSZÓ: Jungreisz

SZEMÉLYNÉV: Jungreisz Sámuel

SZÓCIKK: J. Sámuel Dávid halévi, rabbi, szül. 1837., megh. 1894. Előbb Deutcsh Aharon Dávid 1. o. balassagyarmati rabbinál tanult, majd innen Szofer Ábrahám Binjamin 1. o. pozsonyi rabbi jesivájába került, 1868-ban elfoglalta a fehér gyarmati rabbiszéket, ahol haláláig nagyhírű jesivát vezetett

12384.ht

CÍMSZÓ Jungreis

SZEMÉLYNÉV Jungreis Sámue

SZÓCIKK J Sámue Dávi halévi rabbi szül 1837. megh 1894 Előb Deutcs Aharo Dávi 1 o balassagyarmat rabbiná tanult maj inne Szofe Ábrahá Binjami 1 o pozsony rabb jesivájáb került 1868-ba elfoglalt fehé gyarmat rabbiszéket aho halálái nagyhír jesivá vezetet

12384.h

CÍMSZ Jungrei

SZEMÉLYNÉ Jungrei Sámu

SZÓCIK Sámu Dáv halév rabb szü 1837 meg 189 Elő Deutc Ahar Dáv balassagyarma rabbin tanul ma inn Szof Ábrah Binjam pozson rab jesivájá kerül 1868-b elfoglal feh gyarma rabbiszéke ah halálá nagyhí jesiv vezete

12384.

CÍMS Jungre

SZEMÉLYN Jungre Sám

SZÓCI Sám Dá halé rab sz 183 me 18 El Deut Aha Dá balassagyarm rabbi tanu m in Szo Ábra Binja pozso ra jesiváj kerü 1868- elfogla fe gyarm rabbiszék a halál nagyh jesi vezet

12384

CÍM Jungr

SZEMÉLY Jungr Sá

SZÓC Sá D hal ra s 18 m 1 E Deu Ah D balassagyar rabb tan i Sz Ábr Binj pozs r jesivá ker 1868 elfogl f gyar rabbiszé halá nagy jes veze

1238

CÍ Jung

SZEMÉL Jung S

SZÓ S ha r 1 De A balassagya rab ta S Áb Bin poz jesiv ke 186 elfog gya rabbisz hal nag je vez