12386.htm

CÍMSZÓ: Jusztusz

SZEMÉLYNÉV: Justus György

SZÓCIKK: Jusztusz György, zeneszerző, szül. Budapesten 1898 máj. 6. Siklós Albertnél tanulta a zeneszerzés alapelemeit, majd a berlini Musikhochschule növendéke lett. Művei: 2 vonósnégyes, hegedűszonáta, Kassák Lajos-dalok, zongoradarabok. Kritikai tevékenységet fejt ki. Zenei cikkei és kritikái a Crescendo, Dokumentum és Kut folyóiratokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2386. címszó a lexikon => 439. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12386.htm

CÍMSZÓ: Jusztusz

SZEMÉLYNÉV: Justus György

SZÓCIKK: Jusztusz György, zeneszerző, szül. Budapesten 1898 máj. 6. Siklós Albertnél tanulta a zeneszerzés alapelemeit, majd a berlini Musikhochschule növendéke lett. Művei: 2 vonósnégyes, hegedűszonáta, Kassák Lajos-dalok, zongoradarabok. Kritikai tevékenységet fejt ki. Zenei cikkei és kritikái a Crescendo, Dokumentum és Kut folyóiratokban jelentek meg.

12386.ht

CÍMSZÓ Jusztus

SZEMÉLYNÉV Justu Györg

SZÓCIKK Jusztus György zeneszerző szül Budapeste 189 máj 6 Sikló Albertné tanult zeneszerzé alapelemeit maj berlin Musikhochschul növendék lett Művei vonósnégyes hegedűszonáta Kassá Lajos-dalok zongoradarabok Kritika tevékenysége fej ki Zene cikke é kritiká Crescendo Dokumentu é Ku folyóiratokba jelente meg

12386.h

CÍMSZ Jusztu

SZEMÉLYNÉ Just Györ

SZÓCIK Jusztu Györg zeneszerz szü Budapest 18 má Sikl Albertn tanul zeneszerz alapelemei ma berli Musikhochschu növendé let Műve vonósnégye hegedűszonát Kass Lajos-dalo zongoradarabo Kritik tevékenység fe k Zen cikk kritik Crescend Dokument K folyóiratokb jelent me

12386.

CÍMS Juszt

SZEMÉLYN Jus Gyö

SZÓCI Juszt Györ zeneszer sz Budapes 1 m Sik Albert tanu zeneszer alapeleme m berl Musikhochsch növend le Műv vonósnégy hegedűszoná Kas Lajos-dal zongoradarab Kriti tevékenysé f Ze cik kriti Crescen Dokumen folyóiratok jelen m

12386

CÍM Jusz

SZEMÉLY Ju Gy

SZÓC Jusz Gyö zenesze s Budape Si Alber tan zenesze alapelem ber Musikhochsc növen l Mű vonósnég hegedűszon Ka Lajos-da zongoradara Krit tevékenys Z ci krit Cresce Dokume folyóirato jele

1238

CÍ Jus

SZEMÉL J G

SZÓ Jus Gy zenesz Budap S Albe ta zenesz alapele be Musikhochs növe M vonósné hegedűszo K Lajos-d zongoradar Kri tevékeny c kri Cresc Dokum folyóirat jel