12395.htm

CÍMSZÓ: Kabos

SZEMÉLYNÉV: Kabos Ármin

SZÓCIKK: Kabos, 1. Ármin, közgazdász és publicista, szül. Nagyváradon 1866 okt. 21. 1891- 99-ig Zentán laptulajdonos és szerkesztő volt, 1909 óta Temesváron él, ahol élénk közéleti tevékenységet fejt ki. Sok közgazdasági pénzügyi és társadalmi cikket írt. A temesvári kereskedők egyesületét 1919. újjászervezte és Románia legszámottevőbb ilyen irányú testületévé fejlesztette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2395. címszó a lexikon => 444. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12395.htm

CÍMSZÓ: Kabos

SZEMÉLYNÉV: Kabos Ármin

SZÓCIKK: Kabos, 1. Ármin, közgazdász és publicista, szül. Nagyváradon 1866 okt. 21. 1891- 99-ig Zentán laptulajdonos és szerkesztő volt, 1909 óta Temesváron él, ahol élénk közéleti tevékenységet fejt ki. Sok közgazdasági pénzügyi és társadalmi cikket írt. A temesvári kereskedők egyesületét 1919. újjászervezte és Románia legszámottevőbb ilyen irányú testületévé fejlesztette.

12395.ht

CÍMSZÓ Kabo

SZEMÉLYNÉV Kabo Ármi

SZÓCIKK Kabos 1 Ármin közgazdás é publicista szül Nagyvárado 186 okt 21 1891 99-i Zentá laptulajdono é szerkeszt volt 190 ót Temesváro él aho élén közélet tevékenysége fej ki So közgazdaság pénzügy é társadalm cikke írt temesvár kereskedő egyesületé 1919 újjászervezt é Románi legszámottevőb ilye irány testületév fejlesztette

12395.h

CÍMSZ Kab

SZEMÉLYNÉ Kab Árm

SZÓCIK Kabo Ármi közgazdá publicist szü Nagyvárad 18 ok 2 189 99- Zent laptulajdon szerkesz vol 19 ó Temesvár é ah élé közéle tevékenység fe k S közgazdasá pénzüg társadal cikk ír temesvá keresked egyesület 191 újjászervez Román legszámottevő ily irán testületé fejlesztett

12395.

CÍMS Ka

SZEMÉLYN Ka Ár

SZÓCI Kab Árm közgazd publicis sz Nagyvára 1 o 18 99 Zen laptulajdo szerkes vo 1 Temesvá a él közél tevékenysé f közgazdas pénzü társada cik í temesv kereske egyesüle 19 újjászerve Romá legszámottev il irá testület fejlesztet

12395

CÍM K

SZEMÉLY K Á

SZÓC Ka Ár közgaz publici s Nagyvár 1 9 Ze laptulajd szerke v Temesv é közé tevékenys közgazda pénz társad ci temes keresk egyesül 1 újjászerv Rom legszámotte i ir testüle fejleszte

1239SZEMÉL

SZÓ K Á közga public Nagyvá Z laptulaj szerk Temes köz tevékeny közgazd pén társa c teme keres egyesü újjászer Ro legszámott i testül fejleszt