12396.htm

CÍMSZÓ: Kabos

SZEMÉLYNÉV: Kabos Bertalan

SZÓCIKK: K. Bertalan, K. Ede testvérbátyja, hírlapíró, szül. Szatmáron 1862. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a hírlapírói pályára lépett. 1896-ban a Pesti Napló segédszerkesztője volt. Később több más fővárosi lap szerkesztőségében dolgozott, főképpen mint politikai és parlamenti tudósító. Jelenleg a Pester Lloyd munkatársa és több szaklap szerkesztője. Szatirikus novellákat is írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2396. címszó a lexikon => 444. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12396.htm

CÍMSZÓ: Kabos

SZEMÉLYNÉV: Kabos Bertalan

SZÓCIKK: K. Bertalan, K. Ede testvérbátyja, hírlapíró, szül. Szatmáron 1862. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a hírlapírói pályára lépett. 1896-ban a Pesti Napló segédszerkesztője volt. Később több más fővárosi lap szerkesztőségében dolgozott, főképpen mint politikai és parlamenti tudósító. Jelenleg a Pester Lloyd munkatársa és több szaklap szerkesztője. Szatirikus novellákat is írt.

12396.ht

CÍMSZÓ Kabo

SZEMÉLYNÉV Kabo Bertala

SZÓCIKK K Bertalan K Ed testvérbátyja hírlapíró szül Szatmáro 1862 Középiskola tanulmányaina elvégzés utá hírlapíró pályár lépett 1896-ba Pest Napl segédszerkesztőj volt Későb töb má főváros la szerkesztőségébe dolgozott főképpe min politika é parlament tudósító Jelenle Peste Lloy munkatárs é töb szakla szerkesztője Szatiriku novelláka i írt

12396.h

CÍMSZ Kab

SZEMÉLYNÉ Kab Bertal

SZÓCIK Bertala E testvérbátyj hírlapír szü Szatmár 186 Középiskol tanulmányain elvégzé ut hírlapír pályá lépet 1896-b Pes Nap segédszerkesztő vol Késő tö m főváro l szerkesztőségéb dolgozot főképp mi politik parlamen tudósít Jelenl Pest Llo munkatár tö szakl szerkesztőj Szatirik novellák ír

12396.

CÍMS Ka

SZEMÉLYN Ka Berta

SZÓCI Bertal testvérbáty hírlapí sz Szatmá 18 Középisko tanulmányai elvégz u hírlapí pály lépe 1896- Pe Na segédszerkeszt vo Kés t fővár szerkesztőségé dolgozo főkép m politi parlame tudósí Jelen Pes Ll munkatá t szak szerkesztő Szatiri novellá í

12396

CÍM K

SZEMÉLY K Bert

SZÓC Berta testvérbát hírlap s Szatm 1 Középisk tanulmánya elvég hírlap pál lép 1896 P N segédszerkesz v Ké fővá szerkesztőség dolgoz főké polit parlam tudós Jele Pe L munkat sza szerkeszt Szatir novell

1239SZEMÉL Ber

SZÓ Bert testvérbá hírla Szat Középis tanulmány elvé hírla pá lé 189 segédszerkes K főv szerkesztősé dolgo fők poli parla tudó Jel P munka sz szerkesz Szati novel