12398.htm

CÍMSZÓ: Kabos

SZEMÉLYNÉV: Kabos Gyula

SZÓCIKK: K. Gyula, színész, szül. 1888. Budapesten. Rövid hivatalnokoskodás után színész lett. Előbb vidéki színházakban, majd a Király Színházban működött a háború kitöréséig. Végigszolgált három frontot, többször meg is sebesült. Igazi sikereit 1920 óta aratta. Játékának eszközei egyszerűek, de hatásosak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2398. címszó a lexikon => 444. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12398.htm

CÍMSZÓ: Kabos

SZEMÉLYNÉV: Kabos Gyula

SZÓCIKK: K. Gyula, színész, szül. 1888. Budapesten. Rövid hivatalnokoskodás után színész lett. Előbb vidéki színházakban, majd a Király Színházban működött a háború kitöréséig. Végigszolgált három frontot, többször meg is sebesült. Igazi sikereit 1920 óta aratta. Játékának eszközei egyszerűek, de hatásosak.

12398.ht

CÍMSZÓ Kabo

SZEMÉLYNÉV Kabo Gyul

SZÓCIKK K Gyula színész szül 1888 Budapesten Rövi hivatalnokoskodá utá színés lett Előb vidék színházakban maj Királ Színházba működöt hábor kitöréséig Végigszolgál háro frontot többszö me i sebesült Igaz sikerei 192 ót aratta Játékána eszköze egyszerűek d hatásosak

12398.h

CÍMSZ Kab

SZEMÉLYNÉ Kab Gyu

SZÓCIK Gyul színés szü 188 Budapeste Röv hivatalnokoskod ut színé let Elő vidé színházakba ma Kirá Színházb működö hábo kitöréséi Végigszolgá hár fronto többsz m sebesül Iga sikere 19 ó aratt Játékán eszköz egyszerűe hatásosa

12398.

CÍMS Ka

SZEMÉLYN Ka Gy

SZÓCI Gyu színé sz 18 Budapest Rö hivatalnokosko u szín le El vid színházakb m Kir Színház működ háb kitörésé Végigszolg há front többs sebesü Ig siker 1 arat Játéká eszkö egyszerű hatásos

12398

CÍM K

SZEMÉLY K G

SZÓC Gy szín s 1 Budapes R hivatalnokosk szí l E vi színházak Ki Színhá műkö há kitörés Végigszol h fron több sebes I sike ara Játék eszk egyszer hatáso

1239SZEMÉL

SZÓ G szí Budape hivatalnokos sz v színháza K Szính műk h kitöré Végigszo fro töb sebe sik ar Játé esz egysze hatás