12400.htm

CÍMSZÓ: Kaczander

SZEMÉLYNÉV: Kaczander Gyula

SZÓCIKK: Kaczander Gyula, olasz egyetemi orvostanár, szül. Miskolcon 1851., megh. Camerinóban (Olaszország) 1924. Wienben tanult, majd Páduában egyetemi tanársegéd lett, innen hívták meg Camerinóba rendes tanárnak. Tudományos kutatásait német orvosi lapokban tette közzé, különösen a Virchow-Arehivban. A háború kitörésekor kénytelen volt hazajönni, itt nem kapott katedrát. A háború után az olaszok visszahívták s ott tanított haláláig.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2400. címszó a lexikon => 445. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12400.htm

CÍMSZÓ: Kaczander

SZEMÉLYNÉV: Kaczander Gyula

SZÓCIKK: Kaczander Gyula, olasz egyetemi orvostanár, szül. Miskolcon 1851., megh. Camerinóban Olaszország 1924. Wienben tanult, majd Páduában egyetemi tanársegéd lett, innen hívták meg Camerinóba rendes tanárnak. Tudományos kutatásait német orvosi lapokban tette közzé, különösen a Virchow-Arehivban. A háború kitörésekor kénytelen volt hazajönni, itt nem kapott katedrát. A háború után az olaszok visszahívták s ott tanított haláláig.

12400.ht

CÍMSZÓ Kaczande

SZEMÉLYNÉV Kaczande Gyul

SZÓCIKK Kaczande Gyula olas egyetem orvostanár szül Miskolco 1851. megh Camerinóba Olaszorszá 1924 Wienbe tanult maj Páduába egyetem tanársegé lett inne hívtá me Camerinób rende tanárnak Tudományo kutatásai néme orvos lapokba tett közzé különöse Virchow-Arehivban hábor kitöréseko kénytele vol hazajönni it ne kapot katedrát hábor utá a olaszo visszahívtá ot tanítot haláláig

12400.h

CÍMSZ Kaczand

SZEMÉLYNÉ Kaczand Gyu

SZÓCIK Kaczand Gyul ola egyete orvostaná szü Miskolc 1851 meg Camerinób Olaszorsz 192 Wienb tanul ma Páduáb egyete tanárseg let inn hívt m Camerinó rend tanárna Tudomány kutatása ném orvo lapokb tet közz különös Virchow-Arehivba hábo kitörések kénytel vo hazajönn i n kapo katedrá hábo ut olasz visszahívt o taníto halálái

12400.

CÍMS Kaczan

SZEMÉLYN Kaczan Gy

SZÓCI Kaczan Gyu ol egyet orvostan sz Miskol 185 me Camerinó Olaszors 19 Wien tanu m Páduá egyet tanárse le in hív Camerin ren tanárn Tudomán kutatás né orv lapok te köz különö Virchow-Arehivb háb kitörése kényte v hazajön kap katedr háb u olas visszahív tanít halálá

12400

CÍM Kacza

SZEMÉLY Kacza G

SZÓC Kacza Gy o egye orvosta s Misko 18 m Camerin Olaszor 1 Wie tan Pádu egye tanárs l i hí Cameri re tanár Tudomá kutatá n or lapo t kö külön Virchow-Arehiv há kitörés kényt hazajö ka kated há ola visszahí taní halál

1240

CÍ Kacz

SZEMÉL Kacz

SZÓ Kacz G egy orvost Misk 1 Cameri Olaszo Wi ta Pád egy tanár h Camer r taná Tudom kutat o lap k külö Virchow-Arehi h kitöré kény hazaj k kate h ol visszah tan halá