12402.htm

CÍMSZÓ: Kácser

SZEMÉLYNÉV: Kácser Romulus

SZÓCIKK: "Kácser Romulus, hírlapíró, szül. Csákován 1863. Miután elvégezte egyetemi tanulmányait 1888. hírlapíró lett Temesvárott. 1912-ben Budapestre költözött és a Budapester Tagblatt, Neues Politisches Volksblatt, Pester Lloyd belső munkatársa volt. Önálló művei: Temesvár emberbarát intézményei: Temesvár in 1902, Licht und Schatien; Das politische Wahlrecht der Frauen."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2402. címszó a lexikon => 445. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12402.htm

CÍMSZÓ: Kácser

SZEMÉLYNÉV: Kácser Romulus

SZÓCIKK: Kácser Romulus, hírlapíró, szül. Csákován 1863. Miután elvégezte egyetemi tanulmányait 1888. hírlapíró lett Temesvárott. 1912-ben Budapestre költözött és a Budapester Tagblatt, Neues Politisches Volksblatt, Pester Lloyd belső munkatársa volt. Önálló művei: Temesvár emberbarát intézményei: Temesvár in 1902, Licht und Schatien; Das politische Wahlrecht der Frauen.

12402.ht

CÍMSZÓ Kácse

SZEMÉLYNÉV Kácse Romulu

SZÓCIKK Kácse Romulus hírlapíró szül Csáková 1863 Miutá elvégezt egyetem tanulmányai 1888 hírlapír let Temesvárott 1912-be Budapestr költözöt é Budapeste Tagblatt Neue Politische Volksblatt Peste Lloy bels munkatárs volt Önáll művei Temesvá emberbará intézményei Temesvá i 1902 Lich un Schatien Da politisch Wahlrech de Frauen

12402.h

CÍMSZ Kács

SZEMÉLYNÉ Kács Romul

SZÓCIK Kács Romulu hírlapír szü Csákov 186 Miut elvégez egyete tanulmánya 188 hírlapí le Temesvárot 1912-b Budapest költözö Budapest Tagblat Neu Politisch Volksblat Pest Llo bel munkatár vol Önál műve Temesv emberbar intézménye Temesv 190 Lic u Schatie D politisc Wahlrec d Fraue

12402.

CÍMS Kác

SZEMÉLYN Kác Romu

SZÓCI Kác Romul hírlapí sz Csáko 18 Miu elvége egyet tanulmány 18 hírlap l Temesváro 1912- Budapes költöz Budapes Tagbla Ne Politisc Volksbla Pes Ll be munkatá vo Öná műv Temes emberba intézmény Temes 19 Li Schati politis Wahlre Frau

12402

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká Rom

SZÓC Ká Romu hírlap s Csák 1 Mi elvég egye tanulmán 1 hírla Temesvár 1912 Budape költö Budape Tagbl N Politis Volksbl Pe L b munkat v Ön mű Teme emberb intézmén Teme 1 L Schat politi Wahlr Fra

1240

CÍ K

SZEMÉL K Ro

SZÓ K Rom hírla Csá M elvé egy tanulmá hírl Temesvá 191 Budap költ Budap Tagb Politi Volksb P munka Ö m Tem ember intézmé Tem Scha polit Wahl Fr