12403.htm

CÍMSZÓ: Kádár

SZEMÉLYNÉV: Kádár Béla

SZÓCIKK: Kádár, 1. Béla, festő, szül. Budapesten. 1877. Művészeti tanulmányait Budapesten és Münchenben folytatta, hosszabb ideig tartózkodott külföldön, ahol sikeres kiállításokat is rendezett. Megnyerte a szolnoki Kohner Adolf-díjat és a Művészház Nemes Marcel díját. A Magyar Színház mennyezetfreskóját ő festette. Újabb művein az orosz-német expresszionizmus hatása érezhető, de új színeket hozott magyaros motívumaival. Új képeivel komoly sikereket ért el Németországban és Északamerikában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2403. címszó a lexikon => 445. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12403.htm

CÍMSZÓ: Kádár

SZEMÉLYNÉV: Kádár Béla

SZÓCIKK: Kádár, 1. Béla, festő, szül. Budapesten. 1877. Művészeti tanulmányait Budapesten és Münchenben folytatta, hosszabb ideig tartózkodott külföldön, ahol sikeres kiállításokat is rendezett. Megnyerte a szolnoki Kohner Adolf-díjat és a Művészház Nemes Marcel díját. A Magyar Színház mennyezetfreskóját ő festette. Újabb művein az orosz-német expresszionizmus hatása érezhető, de új színeket hozott magyaros motívumaival. Új képeivel komoly sikereket ért el Németországban és Északamerikában.

12403.ht

CÍMSZÓ Kádá

SZEMÉLYNÉV Kádá Bél

SZÓCIKK Kádár 1 Béla festő szül Budapesten 1877 Művészet tanulmányai Budapeste é Münchenbe folytatta hosszab idei tartózkodot külföldön aho sikere kiállításoka i rendezett Megnyert szolnok Kohne Adolf-díja é Művészhá Neme Marce díját Magya Színhá mennyezetfreskójá festette Újab művei a orosz-néme expresszionizmu hatás érezhető d ú színeke hozot magyaro motívumaival Ú képeive komol sikereke ér e Németországba é Északamerikában

12403.h

CÍMSZ Kád

SZEMÉLYNÉ Kád Bé

SZÓCIK Kádá Bél fest szü Budapeste 187 Művésze tanulmánya Budapest Münchenb folytatt hossza ide tartózkodo külföldö ah siker kiállítások rendezet Megnyer szolno Kohn Adolf-díj Művészh Nem Marc díjá Magy Szính mennyezetfreskój festett Úja műve orosz-ném expresszionizm hatá érezhet színek hozo magyar motívumaiva képeiv komo sikerek é Németországb Északamerikába

12403.

CÍMS Ká

SZEMÉLYN Ká B

SZÓCI Kád Bé fes sz Budapest 18 Művész tanulmány Budapes München folytat hossz id tartózkod külföld a sike kiállításo rendeze Megnye szoln Koh Adolf-dí Művész Ne Mar díj Mag Szín mennyezetfreskó festet Új műv orosz-né expresszioniz hat érezhe színe hoz magya motívumaiv képei kom sikere Németország Északamerikáb

12403

CÍM K

SZEMÉLY K

SZÓC Ká B fe s Budapes 1 Művés tanulmán Budape Münche folyta hoss i tartózko külföl sik kiállítás rendez Megny szol Ko Adolf-d Művés N Ma dí Ma Szí mennyezetfresk feste Ú mű orosz-n expresszioni ha érezh szín ho magy motívumai képe ko siker Németorszá Északameriká

1240SZEMÉL

SZÓ K f Budape Művé tanulmá Budap Münch folyt hos tartózk külfö si kiállítá rende Megn szo K Adolf- Művé M d M Sz mennyezetfres fest m orosz- expresszion h érez szí h mag motívuma kép k sike Németorsz Északamerik