12407.htm

CÍMSZÓ: Kadima

SZÓCIKK: Kadima. Zsidó könyvkiadó vállalat Erdélyben. A Kolozsváron (Cluj R.) megjelenő Új Kelet zsidó politikai napilap egyik mellékvállalata. Csak zsidó tárgyú könyveket ad ki és eddig már számos értékes munkát jelentetett meg. Első vezetője Sas László író volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2407. címszó a lexikon => 445. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12407.htm

CÍMSZÓ: Kadima

SZÓCIKK: Kadima. Zsidó könyvkiadó vállalat Erdélyben. A Kolozsváron Cluj R. megjelenő Új Kelet zsidó politikai napilap egyik mellékvállalata. Csak zsidó tárgyú könyveket ad ki és eddig már számos értékes munkát jelentetett meg. Első vezetője Sas László író volt.

12407.ht

CÍMSZÓ Kadim

SZÓCIKK Kadima Zsid könyvkiad vállala Erdélyben Kolozsváro Clu R megjelen Ú Kele zsid politika napila egyi mellékvállalata Csa zsid tárgy könyveke a k é eddi má számo értéke munká jelentetet meg Els vezetőj Sa Lászl ír volt

12407.h

CÍMSZ Kadi

SZÓCIK Kadim Zsi könyvkia vállal Erdélybe Kolozsvár Cl megjele Kel zsi politik napil egy mellékvállalat Cs zsi tárg könyvek edd m szám érték munk jelentete me El vezető S Lász í vol

12407.

CÍMS Kad

SZÓCI Kadi Zs könyvki válla Erdélyb Kolozsvá C megjel Ke zs politi napi eg mellékvállala C zs tár könyve ed szá érté mun jelentet m E vezet Lás vo

12407

CÍM Ka

SZÓC Kad Z könyvk váll Erdély Kolozsv megje K z polit nap e mellékvállal z tá könyv e sz ért mu jelente veze Lá v

1240

CÍ K

SZÓ Ka könyv vál Erdél Kolozs megj poli na mellékválla t köny s ér m jelent vez L