12411.htm

CÍMSZÓ: Kaf

SZÓCIKK: Kaf, a héber alphabetum tizenegyedik betűje. Hangzó értéke: k (nálunk pontozatlan alakját ch-nak ejtik), tehát torokhang. Számértéke: húsz. Neve tenyeret jelent, alakja üres kéznek felel meg. A szó végén a betűnek elnyújtott formája van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2411. címszó a lexikon => 446. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12411.htm

CÍMSZÓ: Kaf

SZÓCIKK: Kaf, a héber alphabetum tizenegyedik betűje. Hangzó értéke: k nálunk pontozatlan alakját ch-nak ejtik , tehát torokhang. Számértéke: húsz. Neve tenyeret jelent, alakja üres kéznek felel meg. A szó végén a betűnek elnyújtott formája van.

12411.ht

CÍMSZÓ Ka

SZÓCIKK Kaf hébe alphabetu tizenegyedi betűje Hangz értéke nálun pontozatla alakjá ch-na ejti tehá torokhang Számértéke húsz Nev tenyere jelent alakj üre kézne fele meg sz végé betűne elnyújtot formáj van

12411.h

CÍMSZ K

SZÓCIK Ka héb alphabet tizenegyed betűj Hang érték nálu pontozatl alakj ch-n ejt teh torokhan Számérték hús Ne tenyer jelen alak ür kézn fel me s vég betűn elnyújto formá va

12411.

CÍMS

SZÓCI K hé alphabe tizenegye betű Han érté nál pontozat alak ch- ej te torokha Számérté hú N tenye jele ala ü kéz fe m vé betű elnyújt form v

12411

CÍM

SZÓC h alphab tizenegy bet Ha ért ná pontoza ala ch e t torokh Számért h teny jel al ké f v bet elnyúj for

1241SZÓ alpha tizeneg be H ér n pontoz al c torok Számér ten je a k be elnyú fo