12412.htm

CÍMSZÓ: Kagál

SZÓCIKK: Kagál. A Kahal (hitközség) oroszos kiejtése. Ezen a néven emlegette Istóczy azt az állítólagos zsidó szövetkezést, mely titkos és eszközeiben nem válogatós aknamunkával a zsidóság világuralmának kiépítésén fáradozik. Tréfából így nevezte magát az az írói társaság is, melynek tagjai Ágai Adolf Borsszem Jankójának fiatal munkatársai voltak (Kozma Andor, Ambrus Zoltán, Székely Ferenc stb.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2412. címszó a lexikon => 446. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12412.htm

CÍMSZÓ: Kagál

SZÓCIKK: Kagál. A Kahal hitközség oroszos kiejtése. Ezen a néven emlegette Istóczy azt az állítólagos zsidó szövetkezést, mely titkos és eszközeiben nem válogatós aknamunkával a zsidóság világuralmának kiépítésén fáradozik. Tréfából így nevezte magát az az írói társaság is, melynek tagjai Ágai Adolf Borsszem Jankójának fiatal munkatársai voltak Kozma Andor, Ambrus Zoltán, Székely Ferenc stb. .

12412.ht

CÍMSZÓ Kagá

SZÓCIKK Kagál Kaha hitközsé oroszo kiejtése Eze néve emlegett Istócz az a állítólago zsid szövetkezést mel titko é eszközeibe ne válogató aknamunkáva zsidósá világuralmána kiépítésé fáradozik Tréfábó íg nevezt magá a a író társasá is melyne tagja Ága Adol Borssze Jankójána fiata munkatársa volta Kozm Andor Ambru Zoltán Székel Feren stb

12412.h

CÍMSZ Kag

SZÓCIK Kagá Kah hitközs orosz kiejtés Ez név emleget Istóc a állítólag zsi szövetkezés me titk eszközeib n válogat aknamunkáv zsidós világuralmán kiépítés fáradozi Tréfáb í nevez mag ír társas i melyn tagj Ág Ado Borssz Jankóján fiat munkatárs volt Koz Ando Ambr Zoltá Széke Fere st

12412.

CÍMS Ka

SZÓCI Kag Ka hitköz oros kiejté E né emlege Istó állítóla zs szövetkezé m tit eszközei váloga aknamunká zsidó világuralmá kiépíté fáradoz Tréfá neve ma í társa mely tag Á Ad Borss Jankójá fia munkatár vol Ko And Amb Zolt Szék Fer s

12412

CÍM K

SZÓC Ka K hitkö oro kiejt n emleg Ist állítól z szövetkez ti eszköze válog aknamunk zsid világuralm kiépít fárado Tréf nev m társ mel ta A Bors Jankój fi munkatá vo K An Am Zol Szé Fe

1241SZÓ K hitk or kiej emle Is állító szövetke t eszköz válo aknamun zsi világural kiépí fárad Tré ne tár me t Bor Jankó f munkat v A A Zo Sz F