12414.htm

CÍMSZÓ: Kahán

SZEMÉLYNÉV: Kahán Juda

SZÓCIKK: K. Juda Léb, máramarosszigeti rabbi a XVIII. sz. végén. Előbb Nagyszőllősön működött. Két műve maradt fenn Kunterosz Haszfekosz (Lemberg 1788) és Terumasz Hakeri (Pozsony 1858) címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2414. címszó a lexikon => 446. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12414.htm

CÍMSZÓ: Kahán

SZEMÉLYNÉV: Kahán Juda

SZÓCIKK: K. Juda Léb, máramarosszigeti rabbi a XVIII. sz. végén. Előbb Nagyszőllősön működött. Két műve maradt fenn Kunterosz Haszfekosz Lemberg 1788 és Terumasz Hakeri Pozsony 1858 címen.

12414.ht

CÍMSZÓ Kahá

SZEMÉLYNÉV Kahá Jud

SZÓCIKK K Jud Léb máramarossziget rabb XVIII sz végén Előb Nagyszőllősö működött Ké műv marad fen Kunteros Haszfekos Lember 178 é Terumas Haker Pozson 185 címen

12414.h

CÍMSZ Kah

SZEMÉLYNÉ Kah Ju

SZÓCIK Ju Lé máramarosszige rab XVII s végé Elő Nagyszőllős működöt K mű mara fe Kuntero Haszfeko Lembe 17 Teruma Hake Pozso 18 címe

12414.

CÍMS Ka

SZEMÉLYN Ka J

SZÓCI J L máramarosszig ra XVI vég El Nagyszőllő működö m mar f Kunter Haszfek Lemb 1 Terum Hak Pozs 1 cím

12414

CÍM K

SZEMÉLY K

SZÓC máramarosszi r XV vé E Nagyszőll működ ma Kunte Haszfe Lem Teru Ha Poz cí

1241SZEMÉL

SZÓ máramarossz X v Nagyszől műkö m Kunt Haszf Le Ter H Po c