12415.htm

CÍMSZÓ: Kahán

SZEMÉLYNÉV: Kahán Nison

SZÓCIKK: K. Nison, ügyvéd, szül. Lembergben 1883 okt. 25. Még mint gimnazista megalakította Besztercén a még ma is meglevő Ivria ifjúsági egyesületet. 1903-ban többekkel együtt megalapította a Makkabea (1. o.) cionista diákegyesületet. A Magyar Cionista Szövetségnek kezdettől fogva egyik legtevékenyebb vezető egyénisége. Évtizedes fáradozások után kieszközölte, hogy a belügyminiszter 1927. jóváhagyta a szövetség alapszabályait.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2415. címszó a lexikon => 446. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12415.htm

CÍMSZÓ: Kahán

SZEMÉLYNÉV: Kahán Nison

SZÓCIKK: K. Nison, ügyvéd, szül. Lembergben 1883 okt. 25. Még mint gimnazista megalakította Besztercén a még ma is meglevő Ivria ifjúsági egyesületet. 1903-ban többekkel együtt megalapította a Makkabea 1. o. cionista diákegyesületet. A Magyar Cionista Szövetségnek kezdettől fogva egyik legtevékenyebb vezető egyénisége. Évtizedes fáradozások után kieszközölte, hogy a belügyminiszter 1927. jóváhagyta a szövetség alapszabályait.

12415.ht

CÍMSZÓ Kahá

SZEMÉLYNÉV Kahá Niso

SZÓCIKK K Nison ügyvéd szül Lembergbe 188 okt 25 Mé min gimnazist megalakított Besztercé mé m i meglev Ivri ifjúság egyesületet 1903-ba többekke együt megalapított Makkabe 1 o cionist diákegyesületet Magya Cionist Szövetségne kezdettő fogv egyi legtevékenyeb vezet egyénisége Évtizede fáradozáso utá kieszközölte hog belügyminiszte 1927 jóváhagyt szövetsé alapszabályait

12415.h

CÍMSZ Kah

SZEMÉLYNÉ Kah Nis

SZÓCIK Niso ügyvé szü Lembergb 18 ok 2 M mi gimnazis megalakítot Beszterc m megle Ivr ifjúsá egyesülete 1903-b többekk együ megalapítot Makkab cionis diákegyesülete Magy Cionis Szövetségn kezdett fog egy legtevékenye veze egyéniség Évtized fáradozás ut kieszközölt ho belügyminiszt 192 jóváhagy szövets alapszabályai

12415.

CÍMS Ka

SZEMÉLYN Ka Ni

SZÓCI Nis ügyv sz Lemberg 1 o m gimnazi megalakíto Beszter megl Iv ifjús egyesület 1903- többek egy megalapíto Makka cioni diákegyesület Mag Cioni Szövetség kezdet fo eg legtevékeny vez egyénisé Évtize fáradozá u kieszközöl h belügyminisz 19 jóváhag szövet alapszabálya

12415

CÍM K

SZEMÉLY K N

SZÓC Ni ügy s Lember gimnaz megalakít Beszte meg I ifjú egyesüle 1903 többe eg megalapít Makk cion diákegyesüle Ma Cion Szövetsé kezde f e legtevéken ve egyénis Évtiz fáradoz kieszközö belügyminis 1 jóváha szöve alapszabály

1241SZEMÉL

SZÓ N üg Lembe gimna megalakí Beszt me ifj egyesül 190 több e megalapí Mak cio diákegyesül M Cio Szövets kezd legtevéke v egyéni Évti fárado kieszköz belügymini jóváh szöv alapszabál