12418.htm

CÍMSZÓ: Kaiser

SZEMÉLYNÉV: Kaiser Alois

SZÓCIKK: Kaiser Alois, kántor és komponista, szül Szobotistban, 1840 nov. 10. Bécsben tanult és kitűnő kiképzésben volt része. A Zenekonzervatórium elvégzése után Fünfhausban, majd Prágában a Neusynagoge fő kántora lett 1866-ban Amerikába költözött, ahol az Óhév Sólom tekintélyes baltimorei hitközség kántora s egyszersmind az Amerikai Kántorok Egyesületének elnöke. Liturgiái énekkompozicióit Zimrát Jah c. (1871-86) 4 kötetben adta ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2418. címszó a lexikon => 446. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12418.htm

CÍMSZÓ: Kaiser

SZEMÉLYNÉV: Kaiser Alois

SZÓCIKK: Kaiser Alois, kántor és komponista, szül Szobotistban, 1840 nov. 10. Bécsben tanult és kitűnő kiképzésben volt része. A Zenekonzervatórium elvégzése után Fünfhausban, majd Prágában a Neusynagoge fő kántora lett 1866-ban Amerikába költözött, ahol az Óhév Sólom tekintélyes baltimorei hitközség kántora s egyszersmind az Amerikai Kántorok Egyesületének elnöke. Liturgiái énekkompozicióit Zimrát Jah c. 1871-86 4 kötetben adta ki.

12418.ht

CÍMSZÓ Kaise

SZEMÉLYNÉV Kaise Aloi

SZÓCIKK Kaise Alois kánto é komponista szü Szobotistban 184 nov 10 Bécsbe tanul é kitűn kiképzésbe vol része Zenekonzervatóriu elvégzés utá Fünfhausban maj Prágába Neusynagog f kántor let 1866-ba Amerikáb költözött aho a Óhé Sólo tekintélye baltimore hitközsé kántor egyszersmin a Amerika Kántoro Egyesületéne elnöke Liturgiá énekkompoziciói Zimrá Ja c 1871-8 kötetbe adt ki

12418.h

CÍMSZ Kais

SZEMÉLYNÉ Kais Alo

SZÓCIK Kais Aloi kánt komponist sz Szobotistba 18 no 1 Bécsb tanu kitű kiképzésb vo rész Zenekonzervatóri elvégzé ut Fünfhausba ma Prágáb Neusynago kánto le 1866-b Ameriká költözöt ah Óh Sól tekintély baltimor hitközs kánto egyszersmi Amerik Kántor Egyesületén elnök Liturgi énekkompozició Zimr J 1871- kötetb ad k

12418.

CÍMS Kai

SZEMÉLYN Kai Al

SZÓCI Kai Alo kán komponis s Szobotistb 1 n Bécs tan kit kiképzés v rés Zenekonzervatór elvégz u Fünfhausb m Prágá Neusynag kánt l 1866- Amerik költözö a Ó Só tekintél baltimo hitköz kánt egyszersm Ameri Kánto Egyesületé elnö Liturg énekkompozici Zim 1871 kötet a

12418

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka A

SZÓC Ka Al ká komponi Szobotist Béc ta ki kiképzé ré Zenekonzervató elvég Fünfhaus Prág Neusyna kán 1866 Ameri költöz S tekinté baltim hitkö kán egyszers Amer Kánt Egyesület eln Litur énekkompozic Zi 187 köte

1241

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K A k kompon Szobotis Bé t k kiképz r Zenekonzervat elvé Fünfhau Prá Neusyn ká 186 Amer költö tekint balti hitk ká egyszer Ame Kán Egyesüle el Litu énekkompozi Z 18 köt