12421.htm

CÍMSZÓ: Kalisch

SZÓCIKK: Kalisch Izsák, stomfai rabbi a XVIII. sz.-ban. A híres Eibenschütz Jonathán tanítványa és elveinek harcosa. 1766-tól kezdve Teplicén, később az akkor igen jelentékeny stomfai hitközségben működött. Ajánló bevezetést írt Sidlovi Élia Áteresz Elijah c. művéhez.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2421. címszó a lexikon => 446. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12421.htm

CÍMSZÓ: Kalisch

SZÓCIKK: Kalisch Izsák, stomfai rabbi a XVIII. sz.-ban. A híres Eibenschütz Jonathán tanítványa és elveinek harcosa. 1766-tól kezdve Teplicén, később az akkor igen jelentékeny stomfai hitközségben működött. Ajánló bevezetést írt Sidlovi Élia Áteresz Elijah c. művéhez.

12421.ht

CÍMSZÓ Kalisc

SZÓCIKK Kalisc Izsák stomfa rabb XVIII sz.-ban híre Eibenschüt Jonathá tanítvány é elveine harcosa 1766-tó kezdv Teplicén későb a akko ige jelentéken stomfa hitközségbe működött Ajánl bevezetés ír Sidlov Éli Áteres Elija c művéhez

12421.h

CÍMSZ Kalis

SZÓCIK Kalis Izsá stomf rab XVII sz.-ba hír Eibenschü Jonath tanítván elvein harcos 1766-t kezd Teplicé késő akk ig jelentéke stomf hitközségb működöt Aján bevezeté í Sidlo Él Átere Elij művéhe

12421.

CÍMS Kali

SZÓCI Kali Izs stom ra XVI sz.-b hí Eibensch Jonat tanítvá elvei harco 1766- kez Teplic kés ak i jelenték stom hitközség működö Ajá bevezet Sidl É Áter Eli művéh

12421

CÍM Kal

SZÓC Kal Iz sto r XV sz.- h Eibensc Jona tanítv elve harc 1766 ke Tepli ké a jelenté sto hitközsé működ Aj beveze Sid Áte El művé

1242

CÍ Ka

SZÓ Ka I st X sz. Eibens Jon tanít elv har 176 k Tepl k jelent st hitközs műkö A bevez Si Át E műv