12427.htm

CÍMSZÓ: Kallós

SZEMÉLYNÉV: Kallós János

SZÓCIKK: K. János*, szerkesztő, szül. Budapesten 1891. A gimnázium elvégzése után újságíró lett, a Pesti Naplónál előbb társadalmi riportokat írt, majd 1916-ig a közgazdasági rovatot vezette. Az Újsághoz került, közben megalapította a Magyar Tőzsde hetilapot, 1920. pedig megindította a Pesti Tőzsdét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2427. címszó a lexikon => 448. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12427.htm

CÍMSZÓ: Kallós

SZEMÉLYNÉV: Kallós János

SZÓCIKK: K. János*, szerkesztő, szül. Budapesten 1891. A gimnázium elvégzése után újságíró lett, a Pesti Naplónál előbb társadalmi riportokat írt, majd 1916-ig a közgazdasági rovatot vezette. Az Újsághoz került, közben megalapította a Magyar Tőzsde hetilapot, 1920. pedig megindította a Pesti Tőzsdét.

12427.ht

CÍMSZÓ Kalló

SZEMÉLYNÉV Kalló Jáno

SZÓCIKK K János* szerkesztő szül Budapeste 1891 gimnáziu elvégzés utá újságír lett Pest Naplóná előb társadalm riportoka írt maj 1916-i közgazdaság rovato vezette A Újságho került közbe megalapított Magya Tőzsd hetilapot 1920 pedi megindított Pest Tőzsdét

12427.h

CÍMSZ Kall

SZEMÉLYNÉ Kall Ján

SZÓCIK János szerkeszt szü Budapest 189 gimnázi elvégzé ut újságí let Pes Naplón elő társadal riportok ír ma 1916- közgazdasá rovat vezett Újságh kerül közb megalapítot Magy Tőzs hetilapo 192 ped megindítot Pes Tőzsdé

12427.

CÍMS Kal

SZEMÉLYN Kal Já

SZÓCI Jáno szerkesz sz Budapes 18 gimnáz elvégz u újság le Pe Napló el társada riporto í m 1916 közgazdas rova vezet Újság kerü köz megalapíto Mag Tőz hetilap 19 pe megindíto Pe Tőzsd

12427

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka J

SZÓC Ján szerkes s Budape 1 gimná elvég újsá l P Napl e társad riport 191 közgazda rov veze Újsá ker kö megalapít Ma Tő hetila 1 p megindít P Tőzs

1242

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ Já szerke Budap gimn elvé újs Nap társa ripor 19 közgazd ro vez Újs ke k megalapí M T hetil megindí Tőz