12430.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Henrik

SZÓCIKK: Kálmán, 1. Henrik, bankigazgató, szül. Budapesten 1881 dec. 31. Iskolái elvégzése után a Magyar Kereskedelmi R. T. kötelékébe lépett. Fokozatosan haladt előre, főkönyvelő, osztályvezető és igazgató lett, majd 1920. az Angol-Magyar Bankká átalakult részvénytársaság ügyvezető igazgatójává nevezte ki. Mint a közgazdasági élet egyik kiválóságát kormányfőtanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2430. címszó a lexikon => 448. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12430.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Henrik

SZÓCIKK: Kálmán, 1. Henrik, bankigazgató, szül. Budapesten 1881 dec. 31. Iskolái elvégzése után a Magyar Kereskedelmi R. T. kötelékébe lépett. Fokozatosan haladt előre, főkönyvelő, osztályvezető és igazgató lett, majd 1920. az Angol-Magyar Bankká átalakult részvénytársaság ügyvezető igazgatójává nevezte ki. Mint a közgazdasági élet egyik kiválóságát kormányfőtanácsossá nevezték ki.

12430.ht

CÍMSZÓ Kálmá

SZEMÉLYNÉV Kálmá Henri

SZÓCIKK Kálmán 1 Henrik bankigazgató szül Budapeste 188 dec 31 Iskolá elvégzés utá Magya Kereskedelm R T kötelékéb lépett Fokozatosa halad előre főkönyvelő osztályvezet é igazgat lett maj 1920 a Angol-Magya Bankk átalakul részvénytársasá ügyvezet igazgatójáv nevezt ki Min közgazdaság éle egyi kiválóságá kormányfőtanácsoss nevezté ki

12430.h

CÍMSZ Kálm

SZEMÉLYNÉ Kálm Henr

SZÓCIK Kálmá Henri bankigazgat szü Budapest 18 de 3 Iskol elvégzé ut Magy Kereskedel köteléké lépet Fokozatos hala előr főkönyvel osztályveze igazga let ma 192 Angol-Magy Bank átalaku részvénytársas ügyveze igazgatójá nevez k Mi közgazdasá él egy kiválóság kormányfőtanácsos nevezt k

12430.

CÍMS Kál

SZEMÉLYN Kál Hen

SZÓCI Kálm Henr bankigazga sz Budapes 1 d Isko elvégz u Mag Kereskede kötelék lépe Fokozato hal elő főkönyve osztályvez igazg le m 19 Angol-Mag Ban átalak részvénytársa ügyvez igazgatój neve M közgazdas é eg kiválósá kormányfőtanácso nevez

12430

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká He

SZÓC Kál Hen bankigazg s Budape Isk elvég Ma Keresked kötelé lép Fokozat ha el főkönyv osztályve igaz l 1 Angol-Ma Ba átala részvénytárs ügyve igazgató nev közgazda e kiválós kormányfőtanács neve

1243

CÍ K

SZEMÉL K H

SZÓ Ká He bankigaz Budap Is elvé M Kereske kötel lé Fokoza h e főköny osztályv iga Angol-M B átal részvénytár ügyv igazgat ne közgazd kiváló kormányfőtanác nev