12431.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Imre

SZÓCIKK: ". K. Imre, zeneszerző, szül. Siófokon 1882 okt. 24. Az Orsz. Zeneakadémián tanult, mint Köszler növendéke, egyszersmind az egyetem jogi fakultását is elvégezte, majd zenekritikusa lett a Pesti Naplónak. Kompozícióival, főleg operettjeivel nagy sikereket ért el, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Világhírét a Tatárjárás c. operettel alapította meg (1908). Egyéb zeneművei: Endre és Johanna (szimfonikus költemény, 1905); A pereszlényi juss (zenés vígjáték, 1906); Húsz műdal (1906); Az Obsitos (operett, 1911); A cigányprímás (u.a. 1912); A kis király (1912); Zsuzsi kisasszony (u. a. 1915); Csárdáskirályné (1916), (ez K. legnagyobb sikerű operettje a Tatárjárás mellett s az egész világot bejárta). Továbbá: Farsang tündére (1919); A hollandi menyecske (1921); A bajadér (1922); Marica grófnő (1924); Cirkuszhercegnő (1926) és Csikágói hercegnő (1927). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2431. címszó a lexikon => 448. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12431.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Imre

SZÓCIKK: . K. Imre, zeneszerző, szül. Siófokon 1882 okt. 24. Az Orsz. Zeneakadémián tanult, mint Köszler növendéke, egyszersmind az egyetem jogi fakultását is elvégezte, majd zenekritikusa lett a Pesti Naplónak. Kompozícióival, főleg operettjeivel nagy sikereket ért el, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Világhírét a Tatárjárás c. operettel alapította meg 1908 . Egyéb zeneművei: Endre és Johanna szimfonikus költemény, 1905 ; A pereszlényi juss zenés vígjáték, 1906 ; Húsz műdal 1906 ; Az Obsitos operett, 1911 ; A cigányprímás u.a. 1912 ; A kis király 1912 ; Zsuzsi kisasszony u. a. 1915 ; Csárdáskirályné 1916 , ez K. legnagyobb sikerű operettje a Tatárjárás mellett s az egész világot bejárta . Továbbá: Farsang tündére 1919 ; A hollandi menyecske 1921 ; A bajadér 1922 ; Marica grófnő 1924 ; Cirkuszhercegnő 1926 és Csikágói hercegnő 1927 .

12431.ht

CÍMSZÓ Kálmá

SZEMÉLYNÉV Kálmá Imr

SZÓCIKK K Imre zeneszerző szül Siófoko 188 okt 24 A Orsz Zeneakadémiá tanult min Köszle növendéke egyszersmin a egyete jog fakultásá i elvégezte maj zenekritikus let Pest Naplónak Kompozícióival főle operettjeive nag sikereke ér el nemcsa Magyarországon hane a egés világon Világhíré Tatárjárá c operette alapított me 190 Egyé zeneművei Endr é Johann szimfoniku költemény 190 pereszlény jus zené vígjáték 190 Hús műda 190 A Obsito operett 191 cigányprímá u.a 191 ki királ 191 Zsuzs kisasszon u a 191 Csárdáskirályn 191 e K legnagyob siker operettj Tatárjárá mellet a egés világo bejárt Továbbá Farsan tündér 191 holland menyecsk 192 bajadé 192 Maric grófn 192 Cirkuszhercegn 192 é Csikágó hercegn 192

12431.h

CÍMSZ Kálm

SZEMÉLYNÉ Kálm Im

SZÓCIK Imr zeneszerz szü Siófok 18 ok 2 Ors Zeneakadémi tanul mi Köszl növendék egyszersmi egyet jo fakultás elvégezt ma zenekritiku le Pes Naplóna Kompozícióiva fől operettjeiv na sikerek é e nemcs Magyarországo han egé világo Világhír Tatárjár operett alapítot m 19 Egy zeneműve End Johan szimfonik költemén 19 pereszlén ju zen vígjáté 19 Hú műd 19 Obsit operet 19 cigányprím u. 19 k kirá 19 Zsuz kisasszo 19 Csárdáskirály 19 legnagyo sike operett Tatárjár melle egé világ bejár Tovább Farsa tündé 19 hollan menyecs 19 bajad 19 Mari gróf 19 Cirkuszherceg 19 Csikág herceg 19

12431.

CÍMS Kál

SZEMÉLYN Kál I

SZÓCI Im zeneszer sz Siófo 1 o Or Zeneakadém tanu m Kösz növendé egyszersm egye j fakultá elvégez m zenekritik l Pe Naplón Kompozícióiv fő operettjei n sikere nemc Magyarország ha eg világ Világhí Tatárjá operet alapíto 1 Eg zeneműv En Joha szimfoni költemé 1 pereszlé j ze vígját 1 H mű 1 Obsi opere 1 cigányprí u 1 kir 1 Zsu kisassz 1 Csárdáskirál 1 legnagy sik operet Tatárjá mell eg vilá bejá Továb Fars tünd 1 holla menyec 1 baja 1 Mar gró 1 Cirkuszherce 1 Csiká herce 1

12431

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká

SZÓC I zenesze s Sióf O Zeneakadé tan Kös növend egyszers egy fakult elvége zenekriti P Napló Kompozíciói f operettje siker nem Magyarorszá h e vilá Világh Tatárj opere alapít E zenemű E Joh szimfon költem pereszl z vígjá m Obs oper cigánypr ki Zs kisass Csárdáskirá legnag si opere Tatárj mel e vil bej Tová Far tün holl menye baj Ma gr Cirkuszherc Csik herc

1243

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ zenesz Sió Zeneakad ta Kö növen egyszer eg fakul elvég zenekrit Napl Kompozíció operettj sike ne Magyarorsz vil Világ Tatár oper alapí zenem Jo szimfo költe peresz vígj Ob ope cigányp k Z kisas Csárdáskir legna s oper Tatár me vi be Tov Fa tü hol meny ba M g Cirkuszher Csi her