12435.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Miksa

SZÓCIKK: "K. Miksa, tanár és társadalomtudományi író, szül. Pagyerócon (Nyitra vm.) 1861. Müvei: A magyar jobbágy viszonya a földesúrhoz és államhoz 1514-1600 (Budapest 1887); Az idegen nyelvtanítás reformja (1894)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2435. címszó a lexikon => 448. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12435.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Miksa

SZÓCIKK: K. Miksa, tanár és társadalomtudományi író, szül. Pagyerócon Nyitra vm. 1861. Müvei: A magyar jobbágy viszonya a földesúrhoz és államhoz 1514-1600 Budapest 1887 ; Az idegen nyelvtanítás reformja 1894 .

12435.ht

CÍMSZÓ Kálmá

SZEMÉLYNÉV Kálmá Miks

SZÓCIKK K Miksa taná é társadalomtudomány író szül Pagyeróco Nyitr vm 1861 Müvei magya jobbág viszony földesúrho é államho 1514-160 Budapes 188 A idege nyelvtanítá reformj 189

12435.h

CÍMSZ Kálm

SZEMÉLYNÉ Kálm Mik

SZÓCIK Miks tan társadalomtudomán ír szü Pagyeróc Nyit v 186 Müve magy jobbá viszon földesúrh államh 1514-16 Budape 18 ideg nyelvtanít reform 18

12435.

CÍMS Kál

SZEMÉLYN Kál Mi

SZÓCI Mik ta társadalomtudomá í sz Pagyeró Nyi 18 Müv mag jobb viszo földesúr állam 1514-1 Budap 1 ide nyelvtaní refor 1

12435

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká M

SZÓC Mi t társadalomtudom s Pagyer Ny 1 Mü ma job visz földesú álla 1514- Buda id nyelvtan refo

1243

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ M társadalomtudo Pagye N M m jo vis földes áll 1514 Bud i nyelvta ref