12436.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Oszkár

SZÓCIKK: K. Oszkár, operaénekes, szül. Kis-Szentpéteren 1890. Középiskoláit Lúgoson járta, majd a Zeneakadémián és Münchenben tanult. 1913-ban a M. Kir. Operaház tagja lett és énekelte csaknem az összes basszus szerepeket. 1927-ben a berlini állami Operaház tagjául hívták meg s emellett nagy sikerrel vendégszerepelt Spanyolországban is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2436. címszó a lexikon => 448. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12436.htm

CÍMSZÓ: Kálmán

SZEMÉLYNÉV: Kálmán Oszkár

SZÓCIKK: K. Oszkár, operaénekes, szül. Kis-Szentpéteren 1890. Középiskoláit Lúgoson járta, majd a Zeneakadémián és Münchenben tanult. 1913-ban a M. Kir. Operaház tagja lett és énekelte csaknem az összes basszus szerepeket. 1927-ben a berlini állami Operaház tagjául hívták meg s emellett nagy sikerrel vendégszerepelt Spanyolországban is.

12436.ht

CÍMSZÓ Kálmá

SZEMÉLYNÉV Kálmá Oszká

SZÓCIKK K Oszkár operaénekes szül Kis-Szentpétere 1890 Középiskolái Lúgoso járta maj Zeneakadémiá é Münchenbe tanult 1913-ba M Kir Operahá tagj let é énekelt csakne a össze basszu szerepeket 1927-be berlin állam Operahá tagjáu hívtá me emellet nag sikerre vendégszerepel Spanyolországba is

12436.h

CÍMSZ Kálm

SZEMÉLYNÉ Kálm Oszk

SZÓCIK Oszká operaéneke szü Kis-Szentpéter 189 Középiskolá Lúgos járt ma Zeneakadémi Münchenb tanul 1913-b Ki Operah tag le énekel csakn össz bassz szerepeke 1927-b berli álla Operah tagjá hívt m emelle na sikerr vendégszerepe Spanyolországb i

12436.

CÍMS Kál

SZEMÉLYN Kál Osz

SZÓCI Oszk operaének sz Kis-Szentpéte 18 Középiskol Lúgo jár m Zeneakadém München tanu 1913- K Opera ta l éneke csak öss bass szerepek 1927- berl áll Opera tagj hív emell n siker vendégszerep Spanyolország

12436

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká Os

SZÓC Osz operaéne s Kis-Szentpét 1 Középisko Lúg já Zeneakadé Münche tan 1913 Oper t ének csa ös bas szerepe 1927 ber ál Oper tag hí emel sike vendégszere Spanyolorszá

1243

CÍ K

SZEMÉL K O

SZÓ Os operaén Kis-Szentpé Középisk Lú j Zeneakad Münch ta 191 Ope éne cs ö ba szerep 192 be á Ope ta h eme sik vendégszer Spanyolorsz