12442.htm

CÍMSZÓ: Kalmár

SZEMÉLYNÉV: Kalmár József

SZÓCIKK: Kalmár József, közgazdász és lapkiadó, szül. Békésen 1874. 1910-ben az aradi Apolló mozgószínház vállalatot létesítette, amely a Bánság legnagyobb filmszínháza. 1917-ben megalapította az Aradi Hírlap c. radikális irányú napi lapot és nyomdavállalatot. 1923-ban a Vulkán gőztéglagyárat alapította Aradon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2442. címszó a lexikon => 449. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12442.htm

CÍMSZÓ: Kalmár

SZEMÉLYNÉV: Kalmár József

SZÓCIKK: Kalmár József, közgazdász és lapkiadó, szül. Békésen 1874. 1910-ben az aradi Apolló mozgószínház vállalatot létesítette, amely a Bánság legnagyobb filmszínháza. 1917-ben megalapította az Aradi Hírlap c. radikális irányú napi lapot és nyomdavállalatot. 1923-ban a Vulkán gőztéglagyárat alapította Aradon.

12442.ht

CÍMSZÓ Kalmá

SZEMÉLYNÉV Kalmá Józse

SZÓCIKK Kalmá József közgazdás é lapkiadó szül Békése 1874 1910-be a arad Apoll mozgószínhá vállalato létesítette amel Bánsá legnagyob filmszínháza 1917-be megalapított a Arad Hírla c radikáli irány nap lapo é nyomdavállalatot 1923-ba Vulká gőztéglagyára alapított Aradon

12442.h

CÍMSZ Kalm

SZEMÉLYNÉ Kalm Józs

SZÓCIK Kalm Józse közgazdá lapkiad szü Békés 187 1910-b ara Apol mozgószính vállalat létesített ame Báns legnagyo filmszínház 1917-b megalapítot Ara Hírl radikál irán na lap nyomdavállalato 1923-b Vulk gőztéglagyár alapítot Arado

12442.

CÍMS Kal

SZEMÉLYN Kal Józ

SZÓCI Kal Józs közgazd lapkia sz Béké 18 1910- ar Apo mozgószín vállala létesítet am Bán legnagy filmszínhá 1917- megalapíto Ar Hír radiká irá n la nyomdavállalat 1923- Vul gőztéglagyá alapíto Arad

12442

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Jó

SZÓC Ka Józ közgaz lapki s Bék 1 1910 a Ap mozgószí vállal létesíte a Bá legnag filmszính 1917 megalapít A Hí radik ir l nyomdavállala 1923 Vu gőztéglagy alapít Ara

1244

CÍ K

SZEMÉL K J

SZÓ K Jó közga lapk Bé 191 A mozgósz válla létesít B legna filmszín 191 megalapí H radi i nyomdavállal 192 V gőztéglag alapí Ar