12443.htm

CÍMSZÓ: Kálnoki

SZEMÉLYNÉV: Kálnoki Henrik

SZÓCIKK: Kálnoki, 1. Henrik, hírlapíró, szül. Gyömrőn 1858 aug. 21., megh. Budapesten 1925 ápr. 4. Számos napilapnak volt belső munkatársa. Legtovább az Egyetértésnél dolgozott, mint a lap közgazdasági rovatvezetője. Alapította és szerkesztette 1899-től A Hitel c. közgazdasági heti lapot. Résztvett a Budapesti Újságírók Egyesületének alapításában és annak hosszú ideig pénztárosa volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2443. címszó a lexikon => 449. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12443.htm

CÍMSZÓ: Kálnoki

SZEMÉLYNÉV: Kálnoki Henrik

SZÓCIKK: Kálnoki, 1. Henrik, hírlapíró, szül. Gyömrőn 1858 aug. 21., megh. Budapesten 1925 ápr. 4. Számos napilapnak volt belső munkatársa. Legtovább az Egyetértésnél dolgozott, mint a lap közgazdasági rovatvezetője. Alapította és szerkesztette 1899-től A Hitel c. közgazdasági heti lapot. Résztvett a Budapesti Újságírók Egyesületének alapításában és annak hosszú ideig pénztárosa volt.

12443.ht

CÍMSZÓ Kálnok

SZEMÉLYNÉV Kálnok Henri

SZÓCIKK Kálnoki 1 Henrik hírlapíró szül Gyömrő 185 aug 21. megh Budapeste 192 ápr 4 Számo napilapna vol bels munkatársa Legtováb a Egyetértésné dolgozott min la közgazdaság rovatvezetője Alapított é szerkesztett 1899-tő Hite c közgazdaság het lapot Résztvet Budapest Újságíró Egyesületéne alapításába é anna hossz idei pénztáros volt

12443.h

CÍMSZ Kálno

SZEMÉLYNÉ Kálno Henr

SZÓCIK Kálnok Henri hírlapír szü Gyömr 18 au 21 meg Budapest 19 áp Szám napilapn vo bel munkatárs Legtová Egyetértésn dolgozot mi l közgazdasá rovatvezetőj Alapítot szerkesztet 1899-t Hit közgazdasá he lapo Résztve Budapes Újságír Egyesületén alapításáb ann hoss ide pénztáro vol

12443.

CÍMS Káln

SZEMÉLYN Káln Hen

SZÓCI Kálno Henr hírlapí sz Gyöm 1 a 2 me Budapes 1 á Szá napilap v be munkatár Legtov Egyetértés dolgozo m közgazdas rovatvezető Alapíto szerkeszte 1899- Hi közgazdas h lap Résztv Budape Újságí Egyesületé alapításá an hos id pénztár vo

12443

CÍM Kál

SZEMÉLY Kál He

SZÓC Káln Hen hírlap s Gyö m Budape Sz napila b munkatá Legto Egyetérté dolgoz közgazda rovatvezet Alapít szerkeszt 1899 H közgazda la Részt Budap Újság Egyesület alapítás a ho i pénztá v

1244

CÍ Ká

SZEMÉL Ká H

SZÓ Kál He hírla Gy Budap S napil munkat Legt Egyetért dolgo közgazd rovatveze Alapí szerkesz 189 közgazd l Rész Buda Újsá Egyesüle alapítá h pénzt