12449.htm

CÍMSZÓ: Kandel

SZEMÉLYNÉV: Kandel Sámuel

SZÓCIKK: "Kandel Sámuel, rabbi, szül. Nagyrippényen 1884 nov. 10. 1900-10-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1909-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1911. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség (most a leánygimnázium) vallástanára. Munkatársa a Frenkl-féle illusztrált Biblia-kiadásnak. Munkái: Geniza kéziratok (Budapest 1909); A 12 kis próféta fordítása (Budapest 1925). A tanítóegyesület lapjában számos teológiai cikket írt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2449. címszó a lexikon => 450. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12449.htm

CÍMSZÓ: Kandel

SZEMÉLYNÉV: Kandel Sámuel

SZÓCIKK: Kandel Sámuel, rabbi, szül. Nagyrippényen 1884 nov. 10. 1900-10-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1909-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1911. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség most a leánygimnázium vallástanára. Munkatársa a Frenkl-féle illusztrált Biblia-kiadásnak. Munkái: Geniza kéziratok Budapest 1909 ; A 12 kis próféta fordítása Budapest 1925 . A tanítóegyesület lapjában számos teológiai cikket írt.

12449.ht

CÍMSZÓ Kande

SZEMÉLYNÉV Kande Sámue

SZÓCIKK Kande Sámuel rabbi szül Nagyrippénye 188 nov 10 1900-10-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1909-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1911 pedi rabbivá Azót Pest Izraelit Hitközsé mos leánygimnáziu vallástanára Munkatárs Frenkl-fél illusztrál Biblia-kiadásnak Munkái Geniz kézirato Budapes 190 1 ki prófét fordítás Budapes 192 tanítóegyesüle lapjába számo teológia cikke írt

12449.h

CÍMSZ Kand

SZEMÉLYNÉ Kand Sámu

SZÓCIK Kand Sámue rabb szü Nagyrippény 18 no 1 1900-10- vo budapes Rabbikép növendék 1909-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Azó Pes Izraeli Hitközs mo leánygimnázi vallástanár Munkatár Frenkl-fé illusztrá Biblia-kiadásna Munká Geni kézirat Budape 19 k prófé fordítá Budape 19 tanítóegyesül lapjáb szám teológi cikk ír

12449.

CÍMS Kan

SZEMÉLYN Kan Sám

SZÓCI Kan Sámu rab sz Nagyrippén 1 n 1900-10 v budape Rabbiké növendé 1909- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Az Pe Izrael Hitköz m leánygimnáz vallástaná Munkatá Frenkl-f illusztr Biblia-kiadásn Munk Gen kézira Budap 1 próf fordít Budap 1 tanítóegyesü lapjá szá teológ cik í

12449

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Sá

SZÓC Ka Sám ra s Nagyrippé 1900-1 budap Rabbik növend 1909 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A P Izrae Hitkö leánygimná vallástan Munkat Frenkl- illuszt Biblia-kiadás Mun Ge kézir Buda pró fordí Buda tanítóegyes lapj sz teoló ci

1244

CÍ K

SZEMÉL K S

SZÓ K Sá r Nagyripp 1900- buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab Izra Hitk leánygimn vallásta Munka Frenkl illusz Biblia-kiadá Mu G kézi Bud pr ford Bud tanítóegye lap s teol c