12455.htm

CÍMSZÓ: Kann

SZEMÉLYNÉV: Kann Henrik

SZÓCIKK: Kann (Kaan) Henrik, festő, szül. Óbudán 1818., megh. Pesten 1860. Münchenben tanult, 1843. Kassán telepedett le, később azonban ismét Pestre költözött. 1841-ben egy Rablók lesben c. életképet állított ki Pesten, hol egyébként mint arcképfestő volt ismeretes. Az 1913. évi magyar biedermeier kiállításon az Ernszt Múzeumban négy arcképével szerepelt: Férfi és gyermek arckép. Női és férfi arckép.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2455. címszó a lexikon => 451. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12455.htm

CÍMSZÓ: Kann

SZEMÉLYNÉV: Kann Henrik

SZÓCIKK: Kann Kaan Henrik, festő, szül. Óbudán 1818., megh. Pesten 1860. Münchenben tanult, 1843. Kassán telepedett le, később azonban ismét Pestre költözött. 1841-ben egy Rablók lesben c. életképet állított ki Pesten, hol egyébként mint arcképfestő volt ismeretes. Az 1913. évi magyar biedermeier kiállításon az Ernszt Múzeumban négy arcképével szerepelt: Férfi és gyermek arckép. Női és férfi arckép.

12455.ht

CÍMSZÓ Kan

SZEMÉLYNÉV Kan Henri

SZÓCIKK Kan Kaa Henrik festő szül Óbudá 1818. megh Peste 1860 Münchenbe tanult 1843 Kassá telepedet le későb azonba ismé Pestr költözött 1841-be eg Rabló lesbe c életképe állítot k Pesten ho egyébkén min arcképfest vol ismeretes A 1913 év magya biedermeie kiállításo a Ernsz Múzeumba nég arcképéve szerepelt Férf é gyerme arckép Nő é férf arckép

12455.h

CÍMSZ Ka

SZEMÉLYNÉ Ka Henr

SZÓCIK Ka Ka Henri fest szü Óbud 1818 meg Pest 186 Münchenb tanul 184 Kass telepede l késő azonb ism Pest költözöt 1841-b e Rabl lesb életkép állíto Peste h egyébké mi arcképfes vo ismerete 191 é magy biedermei kiállítás Erns Múzeumb né arcképév szerepel Fér gyerm arcké N fér arcké

12455.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Hen

SZÓCI K K Henr fes sz Óbu 181 me Pes 18 München tanu 18 Kas teleped kés azon is Pes költözö 1841- Rab les életké állít Pest egyébk m arcképfe v ismeret 19 mag biederme kiállítá Ern Múzeum n arcképé szerepe Fé gyer arck fé arck

12455

CÍM

SZEMÉLY He

SZÓC Hen fe s Ób 18 m Pe 1 Münche tan 1 Ka telepe ké azo i Pe költöz 1841 Ra le életk állí Pes egyéb arcképf ismere 1 ma biederm kiállít Er Múzeu arckép szerep F gye arc f arc

1245SZEMÉL H

SZÓ He f Ó 1 P Münch ta K telep k az P költö 184 R l élet áll Pe egyé arckép ismer m bieder kiállí E Múze arcké szere gy ar ar