12457.htm

CÍMSZÓ: Kaposi

SZEMÉLYNÉV: Kaposi Móricz

SZÓCIKK: "Kaposi Móric*, osztrák orvostanár, szül. Kaposváron 1837 okt. 23., megh. Wienben 1902 márc. 6. A bécsi egyetemen tanult s u. o. volt a dermatológia ny. rendes tanára és a klinika igazgatója 1866-tól haláláig. Szakmájában, a bőrgyógyászatban a világ egyik legelismertebb tekintélye volt s az általa megteremtett iskola a világ minden részén követőkre talált. Szobrát a bécsi egyetem aulájában állították fel. Szakfolyóiratba írt számos munkája közül legfontosabb: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie III. kötete; Die Hautkrankheiten I-II. (1870-76); Die Syphilis der Schleimhaut, der Mund-, Nasen- und Rachenhöhle (1866); Die Syphilis der Haut und der angrenzenden Schleimhäute (l872-75); Patholoqieund Therapie der Hautkrankheiten (5. kiad. 1899); Pathologie und Therapie der Syphilis (1891); Handatlas der Hautkrankheiten I-III. (1898-900). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2457. címszó a lexikon => 451. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12457.htm

CÍMSZÓ: Kaposi

SZEMÉLYNÉV: Kaposi Móricz

SZÓCIKK: Kaposi Móric*, osztrák orvostanár, szül. Kaposváron 1837 okt. 23., megh. Wienben 1902 márc. 6. A bécsi egyetemen tanult s u. o. volt a dermatológia ny. rendes tanára és a klinika igazgatója 1866-tól haláláig. Szakmájában, a bőrgyógyászatban a világ egyik legelismertebb tekintélye volt s az általa megteremtett iskola a világ minden részén követőkre talált. Szobrát a bécsi egyetem aulájában állították fel. Szakfolyóiratba írt számos munkája közül legfontosabb: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie III. kötete; Die Hautkrankheiten I-II. 1870-76 ; Die Syphilis der Schleimhaut, der Mund-, Nasen- und Rachenhöhle 1866 ; Die Syphilis der Haut und der angrenzenden Schleimhäute l872-75 ; Patholoqieund Therapie der Hautkrankheiten 5. kiad. 1899 ; Pathologie und Therapie der Syphilis 1891 ; Handatlas der Hautkrankheiten I-III. 1898-900 .

12457.ht

CÍMSZÓ Kapos

SZEMÉLYNÉV Kapos Móric

SZÓCIKK Kapos Móric* osztrá orvostanár szül Kaposváro 183 okt 23. megh Wienbe 190 márc 6 bécs egyeteme tanul u o vol dermatológi ny rende tanár é klinik igazgatój 1866-tó haláláig Szakmájában bőrgyógyászatba vilá egyi legelismerteb tekintély vol a által megteremtet iskol vilá minde részé követőkr talált Szobrá bécs egyete aulájába állítottá fel Szakfolyóiratb ír számo munkáj közü legfontosabb Handbuc de specielle Pathologi un Therapi III kötete Di Hautkrankheite I-II 1870-7 Di Syphili de Schleimhaut de Mund- Nasen un Rachenhöhl 186 Di Syphili de Hau un de angrenzende Schleimhäut l872-7 Patholoqieun Therapi de Hautkrankheite 5 kiad 189 Pathologi un Therapi de Syphili 189 Handatla de Hautkrankheite I-III 1898-90

12457.h

CÍMSZ Kapo

SZEMÉLYNÉ Kapo Móri

SZÓCIK Kapo Móric osztr orvostaná szü Kaposvár 18 ok 23 meg Wienb 19 már béc egyetem tanu vo dermatológ n rend taná klini igazgató 1866-t halálái Szakmájába bőrgyógyászatb vil egy legelismerte tekintél vo álta megteremte isko vil mind rész követők talál Szobr béc egyet aulájáb állított fe Szakfolyóirat í szám munká köz legfontosab Handbu d speciell Patholog u Therap II kötet D Hautkrankheit I-I 1870- D Syphil d Schleimhau d Mund Nase u Rachenhöh 18 D Syphil d Ha u d angrenzend Schleimhäu l872- Patholoqieu Therap d Hautkrankheit kia 18 Patholog u Therap d Syphil 18 Handatl d Hautkrankheit I-II 1898-9

12457.

CÍMS Kap

SZEMÉLYN Kap Mór

SZÓCI Kap Móri oszt orvostan sz Kaposvá 1 o 2 me Wien 1 má bé egyete tan v dermatoló ren tan klin igazgat 1866- halálá Szakmájáb bőrgyógyászat vi eg legelismert tekinté v ált megteremt isk vi min rés követő talá Szob bé egye aulájá állítot f Szakfolyóira szá munk kö legfontosa Handb speciel Patholo Thera I köte Hautkrankhei I- 1870 Syphi Schleimha Mun Nas Rachenhö 1 Syphi H angrenzen Schleimhä l872 Patholoqie Thera Hautkrankhei ki 1 Patholo Thera Syphi 1 Handat Hautkrankhei I-I 1898-

12457

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Mó

SZÓC Ka Mór osz orvosta s Kaposv m Wie m b egyet ta dermatol re ta kli igazga 1866 halál Szakmájá bőrgyógyásza v e legelismer tekint ál megterem is v mi ré követ tal Szo b egy auláj állíto Szakfolyóir sz mun k legfontos Hand specie Pathol Ther köt Hautkrankhe I 187 Syph Schleimh Mu Na Rachenh Syph angrenze Schleimh l87 Patholoqi Ther Hautkrankhe k Pathol Ther Syph Handa Hautkrankhe I- 1898

1245

CÍ K

SZEMÉL K M

SZÓ K Mó os orvost Kapos Wi egye t dermato r t kl igazg 186 halá Szakmáj bőrgyógyász legelisme tekin á megtere i m r köve ta Sz eg aulá állít Szakfolyói s mu legfonto Han speci Patho The kö Hautkrankh 18 Syp Schleim M N Rachen Syp angrenz Schleim l8 Patholoq The Hautkrankh Patho The Syp Hand Hautkrankh I 189