12460.htm

CÍMSZÓ: Kappel

SZEMÉLYNÉV: Kappel Izidor

SZÓCIKK: Kappel Izidor, orvos, szül. Nagysejken 1881. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. Felavatása után a Kolozsvári belgyógyászaton tanársegéd, majd az egyetemi klinikák fertőző osztályának vezetője, később a városi járványkórház vezető főorvosa és tb. tisztiorvos lett. Alelnöke a kolozsvári Anya- és Gyermekvédő Szövetségnek. Nagyarányú szakirodalmi működést fejtett ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2460. címszó a lexikon => 452. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12460.htm

CÍMSZÓ: Kappel

SZEMÉLYNÉV: Kappel Izidor

SZÓCIKK: Kappel Izidor, orvos, szül. Nagysejken 1881. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. Felavatása után a Kolozsvári belgyógyászaton tanársegéd, majd az egyetemi klinikák fertőző osztályának vezetője, később a városi járványkórház vezető főorvosa és tb. tisztiorvos lett. Alelnöke a kolozsvári Anya- és Gyermekvédő Szövetségnek. Nagyarányú szakirodalmi működést fejtett ki.

12460.ht

CÍMSZÓ Kappe

SZEMÉLYNÉV Kappe Izido

SZÓCIKK Kappe Izidor orvos szül Nagysejke 1881 Egyetem tanulmányai Kolozsváro végezte Felavatás utá Kolozsvár belgyógyászato tanársegéd maj a egyetem kliniká fertőz osztályána vezetője későb város járványkórhá vezet főorvos é tb tisztiorvo lett Alelnök kolozsvár Anya é Gyermekvéd Szövetségnek Nagyarány szakirodalm működés fejtet ki

12460.h

CÍMSZ Kapp

SZEMÉLYNÉ Kapp Izid

SZÓCIK Kapp Izido orvo szü Nagysejk 188 Egyete tanulmánya Kolozsvár végezt Felavatá ut Kolozsvá belgyógyászat tanársegé ma egyete klinik fertő osztályán vezetőj késő váro járványkórh veze főorvo t tisztiorv let Alelnö kolozsvá Any Gyermekvé Szövetségne Nagyarán szakirodal működé fejte k

12460.

CÍMS Kap

SZEMÉLYN Kap Izi

SZÓCI Kap Izid orv sz Nagysej 18 Egyet tanulmány Kolozsvá végez Felavat u Kolozsv belgyógyásza tanárseg m egyet klini fert osztályá vezető kés vár járványkór vez főorv tisztior le Aleln kolozsv An Gyermekv Szövetségn Nagyará szakiroda működ fejt

12460

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Iz

SZÓC Ka Izi or s Nagyse 1 Egye tanulmán Kolozsv vége Felava Kolozs belgyógyász tanárse egye klin fer osztály vezet ké vá járványkó ve főor tisztio l Alel kolozs A Gyermek Szövetség Nagyar szakirod műkö fej

1246

CÍ K

SZEMÉL K I

SZÓ K Iz o Nagys Egy tanulmá Kolozs vég Felav Koloz belgyógyás tanárs egy kli fe osztál veze k v járványk v főo tiszti Ale koloz Gyerme Szövetsé Nagya szakiro műk fe