12462.htm

CÍMSZÓ: Karczag

SZEMÉLYNÉV: Karczag László

SZÓCIKK: "Karczag, 1. László*, orvostanár, szül. Szolnokon 1886 jún. 12. Előbb filozófiát tanult a berlini, aztán orvostudományt a budapesti egyetemen. Orvosi diplomája elnyerése után Korányi tanár adjunktusa lett. 1924-ben őt küldték ki Kanadába az insulin tanulmányozására. 1926 óta egyetemi magántanár Budapesten, a belső betegségek terápiája c. tárgykörből. Sok értékes tudományos értekezése jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban, a kísérleti tuberkulózisról szóló kutatásaival a Korányi-díjat nyerte el. Főbb művei: Methoden der Elektropie (az Abderhalden-féle Handbuchban); The use of the albino rat in insulin standardisation; The normal blood sugar ant the glycogen of the liver and muscles (1925)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2462. címszó a lexikon => 452. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12462.htm

CÍMSZÓ: Karczag

SZEMÉLYNÉV: Karczag László

SZÓCIKK: Karczag, 1. László*, orvostanár, szül. Szolnokon 1886 jún. 12. Előbb filozófiát tanult a berlini, aztán orvostudományt a budapesti egyetemen. Orvosi diplomája elnyerése után Korányi tanár adjunktusa lett. 1924-ben őt küldték ki Kanadába az insulin tanulmányozására. 1926 óta egyetemi magántanár Budapesten, a belső betegségek terápiája c. tárgykörből. Sok értékes tudományos értekezése jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban, a kísérleti tuberkulózisról szóló kutatásaival a Korányi-díjat nyerte el. Főbb művei: Methoden der Elektropie az Abderhalden-féle Handbuchban ; The use of the albino rat in insulin standardisation; The normal blood sugar ant the glycogen of the liver and muscles 1925

12462.ht

CÍMSZÓ Karcza

SZEMÉLYNÉV Karcza Lászl

SZÓCIKK Karczag 1 László* orvostanár szül Szolnoko 188 jún 12 Előb filozófiá tanul berlini aztá orvostudomány budapest egyetemen Orvos diplomáj elnyerés utá Korány taná adjunktus lett 1924-be ő küldté k Kanadáb a insuli tanulmányozására 192 ót egyetem magántaná Budapesten bels betegsége terápiáj c tárgykörből So értéke tudományo értekezés jelen me haza é külföld folyóiratokban kísérlet tuberkulózisró szól kutatásaiva Korányi-díja nyert el Főb művei Methode de Elektropi a Abderhalden-fél Handbuchba Th us o th albin ra i insuli standardisation Th norma bloo suga an th glycoge o th live an muscle 192

12462.h

CÍMSZ Karcz

SZEMÉLYNÉ Karcz Lász

SZÓCIK Karcza László orvostaná szü Szolnok 18 jú 1 Elő filozófi tanu berlin azt orvostudomán budapes egyeteme Orvo diplomá elnyeré ut Korán tan adjunktu let 1924-b küldt Kanadá insul tanulmányozásár 19 ó egyete magántan Budapeste bel betegség terápiá tárgykörbő S érték tudomány értekezé jele m haz külföl folyóiratokba kísérle tuberkulózisr szó kutatásaiv Korányi-díj nyer e Fő műve Method d Elektrop Abderhalden-fé Handbuchb T u t albi r insul standardisatio T norm blo sug a t glycog t liv a muscl 19

12462.

CÍMS Karc

SZEMÉLYN Karc Lás

SZÓCI Karcz Lászl orvostan sz Szolno 1 j El filozóf tan berli az orvostudomá budape egyetem Orv diplom elnyer u Korá ta adjunkt le 1924- küld Kanad insu tanulmányozásá 1 egyet magánta Budapest be betegsé terápi tárgykörb érté tudomán értekez jel ha külfö folyóiratokb kísérl tuberkulózis sz kutatásai Korányi-dí nye F műv Metho Elektro Abderhalden-f Handbuch alb insu standardisati nor bl su glyco li musc 1

12462

CÍM Kar

SZEMÉLY Kar Lá

SZÓC Karc Lász orvosta s Szoln E filozó ta berl a orvostudom budap egyete Or diplo elnye Kor t adjunk l 1924 kül Kana ins tanulmányozás egye magánt Budapes b betegs teráp tárgykör ért tudomá érteke je h külf folyóiratok kísér tuberkulózi s kutatása Korányi-d ny mű Meth Elektr Abderhalden- Handbuc al ins standardisat no b s glyc l mus

1246

CÍ Ka

SZEMÉL Ka L

SZÓ Kar Lás orvost Szol filoz t ber orvostudo buda egyet O dipl elny Ko adjun 192 kü Kan in tanulmányozá egy magán Budape beteg terá tárgykö ér tudom értek j kül folyóirato kísé tuberkulóz kutatás Korányi- n m Met Elekt Abderhalden Handbu a in standardisa n gly mu