12463.htm

CÍMSZÓ: Karczag

SZEMÉLYNÉV: Karczag Vilmos

SZÓCIKK: "K. Vilmos*, író és színigazgató, szül. Karcagon 1859 aug. 15., megh. Badenben 1923 okt. 4. Előbb a debreceni Ellenőr segédszerkesztője volt, később Hevesi Józseffel (1. o.) együtt szerkesztette a Magyar Géniusz c. hetilapot. Számos novellát, elbeszélést és színdarabot is írt. 1091-ben a Theater an der Wien igazgatója lett, majd pedig a Raimund-Theatert is megvette. Regényei és novellái: Lemondás (1897); Ma és mindig (1884); Szerető szívek (1885). Nagyobb sikereket ért el színdarabjaival, melyek közül a Lemondást 1892. a Nemzeti Színház és több külföldi színpad is előadta."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2463. címszó a lexikon => 452. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12463.htm

CÍMSZÓ: Karczag

SZEMÉLYNÉV: Karczag Vilmos

SZÓCIKK: K. Vilmos*, író és színigazgató, szül. Karcagon 1859 aug. 15., megh. Badenben 1923 okt. 4. Előbb a debreceni Ellenőr segédszerkesztője volt, később Hevesi Józseffel 1. o. együtt szerkesztette a Magyar Géniusz c. hetilapot. Számos novellát, elbeszélést és színdarabot is írt. 1091-ben a Theater an der Wien igazgatója lett, majd pedig a Raimund-Theatert is megvette. Regényei és novellái: Lemondás 1897 ; Ma és mindig 1884 ; Szerető szívek 1885 . Nagyobb sikereket ért el színdarabjaival, melyek közül a Lemondást 1892. a Nemzeti Színház és több külföldi színpad is előadta.

12463.ht

CÍMSZÓ Karcza

SZEMÉLYNÉV Karcza Vilmo

SZÓCIKK K Vilmos* ír é színigazgató szül Karcago 185 aug 15. megh Badenbe 192 okt 4 Előb debrecen Ellenő segédszerkesztőj volt későb Heves Józseffe 1 o együt szerkesztett Magya Génius c hetilapot Számo novellát elbeszélés é színdarabo i írt 1091-be Theate a de Wie igazgatój lett maj pedi Raimund-Theater i megvette Regénye é novellái Lemondá 189 M é mindi 188 Szeret szíve 188 Nagyob sikereke ér e színdarabjaival melye közü Lemondás 1892 Nemzet Színhá é töb külföld színpa i előadta

12463.h

CÍMSZ Karcz

SZEMÉLYNÉ Karcz Vilm

SZÓCIK Vilmos í színigazgat szü Karcag 18 au 15 meg Badenb 19 ok Elő debrece Ellen segédszerkesztő vol késő Heve Józseff együ szerkesztet Magy Géniu hetilapo Szám novellá elbeszélé színdarab ír 1091-b Theat d Wi igazgató let ma ped Raimund-Theate megvett Regény novellá Lemond 18 mind 18 Szere szív 18 Nagyo sikerek é színdarabjaiva mely köz Lemondá 189 Nemze Szính tö külföl színp előadt

12463.

CÍMS Karc

SZEMÉLYN Karc Vil

SZÓCI Vilmo színigazga sz Karca 1 a 1 me Baden 1 o El debrec Elle segédszerkeszt vo kés Hev József egy szerkeszte Mag Géni hetilap Szá novell elbeszél színdara í 1091- Thea W igazgat le m pe Raimund-Theat megvet Regén novell Lemon 1 min 1 Szer szí 1 Nagy sikere színdarabjaiv mel kö Lemond 18 Nemz Szín t külfö szín előad

12463

CÍM Kar

SZEMÉLY Kar Vi

SZÓC Vilm színigazg s Karc m Bade E debre Ell segédszerkesz v ké He Józse eg szerkeszt Ma Gén hetila Sz novel elbeszé színdar 1091 The igazga l p Raimund-Thea megve Regé novel Lemo mi Sze sz Nag siker színdarabjai me k Lemon 1 Nem Szí külf szí előa

1246

CÍ Ka

SZEMÉL Ka V

SZÓ Vil színigaz Kar Bad debr El segédszerkes k H Józs e szerkesz M Gé hetil S nove elbesz színda 109 Th igazg Raimund-The megv Reg nove Lem m Sz s Na sike színdarabja m Lemo Ne Sz kül sz elő