12464.htm

CÍMSZÓ: Karczag

SZEMÉLYNÉV: Karczag Zoltán

SZÓCIKK: "K Zoltán, festő, szül. Czelldömölkön 1881. A Képzőművészeti Főiskolán, azután a müncheni akadémián és Parisban tanult. Először a Műcsarnok 1909-iki kiállításán szerepelt Enteriőr pasztelljével. A Nemzeti Szalonban 1928. gyűjteményes kiállítást rendezett (Könyvek és virágok; Délutáni napsütés; Cséplés). A háborút követő években főleg arcképeket festett. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2464. címszó a lexikon => 452. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12464.htm

CÍMSZÓ: Karczag

SZEMÉLYNÉV: Karczag Zoltán

SZÓCIKK: K Zoltán, festő, szül. Czelldömölkön 1881. A Képzőművészeti Főiskolán, azután a müncheni akadémián és Parisban tanult. Először a Műcsarnok 1909-iki kiállításán szerepelt Enteriőr pasztelljével. A Nemzeti Szalonban 1928. gyűjteményes kiállítást rendezett Könyvek és virágok; Délutáni napsütés; Cséplés . A háborút követő években főleg arcképeket festett.

12464.ht

CÍMSZÓ Karcza

SZEMÉLYNÉV Karcza Zoltá

SZÓCIKK Zoltán festő szül Czelldömölkö 1881 Képzőművészet Főiskolán azutá münchen akadémiá é Parisba tanult Előszö Műcsarno 1909-ik kiállításá szerepel Enteriő pasztelljével Nemzet Szalonba 1928 gyűjteménye kiállítás rendezet Könyve é virágok Délután napsütés Cséplé háború követ évekbe főle arcképeke festett

12464.h

CÍMSZ Karcz

SZEMÉLYNÉ Karcz Zolt

SZÓCIK Zoltá fest szü Czelldömölk 188 Képzőművésze Főiskolá azut münche akadémi Parisb tanul Elősz Műcsarn 1909-i kiállítás szerepe Enteri pasztelljéve Nemze Szalonb 192 gyűjtemény kiállítá rendeze Könyv virágo Délutá napsüté Csépl hábor köve évekb fől arcképek festet

12464.

CÍMS Karc

SZEMÉLYN Karc Zol

SZÓCI Zolt fes sz Czelldömöl 18 Képzőművész Főiskol azu münch akadém Paris tanu Elős Műcsar 1909- kiállítá szerep Enter pasztelljév Nemz Szalon 19 gyűjtemén kiállít rendez Köny virág Délut napsüt Csép hábo köv évek fő arcképe feste

12464

CÍM Kar

SZEMÉLY Kar Zo

SZÓC Zol fe s Czelldömö 1 Képzőművés Főisko az münc akadé Pari tan Elő Műcsa 1909 kiállít szere Ente pasztelljé Nem Szalo 1 gyűjtemé kiállí rende Kön virá Délu napsü Csé háb kö éve f arckép fest

1246

CÍ Ka

SZEMÉL Ka Z

SZÓ Zo f Czelldöm Képzőművé Főisk a mün akad Par ta El Műcs 190 kiállí szer Ent pasztellj Ne Szal gyűjtem kiáll rend Kö vir Dél naps Cs há k év arcké fes