12465.htm

CÍMSZÓ: Kardava

SZEMÉLYNÉV: Kardava Irohin

SZÓCIKK: Kardava Irohin, rabbi, Kriván működött a XVII. sz.-ban. írt egy héberbetűs munkát: Eine wahre Geschichte von der Vertreibung der Juden aus Tyrnau c. alatt (Ofen 1661). A könyv a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2465. címszó a lexikon => 452. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12465.htm

CÍMSZÓ: Kardava

SZEMÉLYNÉV: Kardava Irohin

SZÓCIKK: Kardava Irohin, rabbi, Kriván működött a XVII. sz.-ban. írt egy héberbetűs munkát: Eine wahre Geschichte von der Vertreibung der Juden aus Tyrnau c. alatt Ofen 1661 . A könyv a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában van.

12465.ht

CÍMSZÓ Kardav

SZEMÉLYNÉV Kardav Irohi

SZÓCIKK Kardav Irohin rabbi Krivá működöt XVII sz.-ban ír eg héberbetű munkát Ein wahr Geschicht vo de Vertreibun de Jude au Tyrna c alat Ofe 166 köny Magya Nemzet Múzeu könyvtárába van

12465.h

CÍMSZ Karda

SZEMÉLYNÉ Karda Iroh

SZÓCIK Karda Irohi rabb Kriv működö XVI sz.-ba í e héberbet munká Ei wah Geschich v d Vertreibu d Jud a Tyrn ala Of 16 kön Magy Nemze Múze könyvtáráb va

12465.

CÍMS Kard

SZEMÉLYN Kard Iro

SZÓCI Kard Iroh rab Kri működ XV sz.-b héberbe munk E wa Geschic Vertreib Ju Tyr al O 1 kö Mag Nemz Múz könyvtárá v

12465

CÍM Kar

SZEMÉLY Kar Ir

SZÓC Kar Iro ra Kr műkö X sz.- héberb mun w Geschi Vertrei J Ty a k Ma Nem Mú könyvtár

1246

CÍ Ka

SZEMÉL Ka I

SZÓ Ka Ir r K műk sz. héber mu Gesch Vertre T M Ne M könyvtá