12467.htm

CÍMSZÓ: Kardos

SZEMÉLYNÉV: Kardos Géza

SZÓCIKK: "K. Géza, orvos és szakíró, Aradon él; az Állami Gyermekmenhely volt igazgató-főorvosa, az Orvosok Lapja és az Erdélyi Fürdőkalauz szerkesztője. A gyermekvédelmi akció és a csecsemőhalandóság csökkentése terén nagy sikereket ért el, tudományos működését szakkörök is méltányolták. Több önálló orvosi szakmunkája jelent meg, amelyek a gyermekgyógyászattal és a csecsemővédelemmel foglalkoznak. Romániai és külföldi orvosi szaklapok állandó munkatársa. A király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2467. címszó a lexikon => 453. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12467.htm

CÍMSZÓ: Kardos

SZEMÉLYNÉV: Kardos Géza

SZÓCIKK: K. Géza, orvos és szakíró, Aradon él; az Állami Gyermekmenhely volt igazgató-főorvosa, az Orvosok Lapja és az Erdélyi Fürdőkalauz szerkesztője. A gyermekvédelmi akció és a csecsemőhalandóság csökkentése terén nagy sikereket ért el, tudományos működését szakkörök is méltányolták. Több önálló orvosi szakmunkája jelent meg, amelyek a gyermekgyógyászattal és a csecsemővédelemmel foglalkoznak. Romániai és külföldi orvosi szaklapok állandó munkatársa. A király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki

12467.ht

CÍMSZÓ Kardo

SZEMÉLYNÉV Kardo Géz

SZÓCIKK K Géza orvo é szakíró Arado él a Állam Gyermekmenhel vol igazgató-főorvosa a Orvoso Lapj é a Erdély Fürdőkalau szerkesztője gyermekvédelm akci é csecsemőhalandósá csökkentés teré nag sikereke ér el tudományo működésé szakkörö i méltányolták Töb önáll orvos szakmunkáj jelen meg amelye gyermekgyógyászatta é csecsemővédelemme foglalkoznak Románia é külföld orvos szaklapo álland munkatársa királ Feren József-ren lovagkeresztjéve tüntett k

12467.h

CÍMSZ Kard

SZEMÉLYNÉ Kard Gé

SZÓCIK Géz orv szakír Arad é Álla Gyermekmenhe vo igazgató-főorvos Orvos Lap Erdél Fürdőkala szerkesztőj gyermekvédel akc csecsemőhalandós csökkenté ter na sikerek é e tudomány működés szakkör méltányoltá Tö önál orvo szakmunká jele me amely gyermekgyógyászatt csecsemővédelemm foglalkozna Románi külföl orvo szaklap állan munkatárs kirá Fere József-re lovagkeresztjév tüntet

12467.

CÍMS Kar

SZEMÉLYN Kar G

SZÓCI Gé or szakí Ara Áll Gyermekmenh v igazgató-főorvo Orvo La Erdé Fürdőkal szerkesztő gyermekvéde ak csecsemőhalandó csökkent te n sikere tudomán működé szakkö méltányolt T öná orv szakmunk jel m amel gyermekgyógyászat csecsemővédelem foglalkozn Román külfö orv szakla álla munkatár kir Fer József-r lovagkeresztjé tünte

12467

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka

SZÓC G o szak Ar Ál Gyermekmen igazgató-főorv Orv L Erd Fürdőka szerkeszt gyermekvéd a csecsemőhaland csökken t siker tudomá működ szakk méltányol ön or szakmun je ame gyermekgyógyásza csecsemővédele foglalkoz Romá külf or szakl áll munkatá ki Fe József- lovagkeresztj tünt

1246

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ sza A Á Gyermekme igazgató-főor Or Er Fürdők szerkesz gyermekvé csecsemőhalan csökke sike tudom műkö szak méltányo ö o szakmu j am gyermekgyógyász csecsemővédel foglalko Rom kül o szak ál munkat k F József lovagkereszt tün