12469.htm

CÍMSZÓ: Kardos

SZEMÉLYNÉV: Kardos Izrael Jakab

SZÓCIKK: K. (Izrael) Jakab, szociáldemokrata agitátor, szül. Nagyváradon 1872 szept. 26. A polgári iskola két osztályának elvégzése után a bádogos mesterségre adták. A kilencvenes évek elején csatlakozott a munkásmozgalomhoz és néhány évvel később már a szociáldemokrata-párt vezetőembere volt. 1905-ben a párt nyomdai vállalkozásának élére került. 1907-ben a munkásmozgalomban való tevékenységét beszüntette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2469. címszó a lexikon => 453. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12469.htm

CÍMSZÓ: Kardos

SZEMÉLYNÉV: Kardos Izrael Jakab

SZÓCIKK: K. Izrael Jakab, szociáldemokrata agitátor, szül. Nagyváradon 1872 szept. 26. A polgári iskola két osztályának elvégzése után a bádogos mesterségre adták. A kilencvenes évek elején csatlakozott a munkásmozgalomhoz és néhány évvel később már a szociáldemokrata-párt vezetőembere volt. 1905-ben a párt nyomdai vállalkozásának élére került. 1907-ben a munkásmozgalomban való tevékenységét beszüntette.

12469.ht

CÍMSZÓ Kardo

SZEMÉLYNÉV Kardo Izrae Jaka

SZÓCIKK K Izrae Jakab szociáldemokrat agitátor szül Nagyvárado 187 szept 26 polgár iskol ké osztályána elvégzés utá bádogo mesterségr adták kilencvene éve elejé csatlakozot munkásmozgalomho é néhán évve későb má szociáldemokrata-pár vezetőember volt 1905-be pár nyomda vállalkozásána élér került 1907-be munkásmozgalomba val tevékenységé beszüntette

12469.h

CÍMSZ Kard

SZEMÉLYNÉ Kard Izra Jak

SZÓCIK Izra Jaka szociáldemokra agitáto szü Nagyvárad 18 szep 2 polgá isko k osztályán elvégzé ut bádog mesterség adtá kilencven év elej csatlakozo munkásmozgalomh néhá évv késő m szociáldemokrata-pá vezetőembe vol 1905-b pá nyomd vállalkozásán élé kerül 1907-b munkásmozgalomb va tevékenység beszüntett

12469.

CÍMS Kar

SZEMÉLYN Kar Izr Ja

SZÓCI Izr Jak szociáldemokr agitát sz Nagyvára 1 sze polg isk osztályá elvégz u bádo mestersé adt kilencve é ele csatlakoz munkásmozgalom néh év kés szociáldemokrata-p vezetőemb vo 1905- p nyom vállalkozásá él kerü 1907- munkásmozgalom v tevékenysé beszüntet

12469

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Iz J

SZÓC Iz Ja szociáldemok agitá s Nagyvár sz pol is osztály elvég bád mesters ad kilencv el csatlako munkásmozgalo né é ké szociáldemokrata- vezetőem v 1905 nyo vállalkozás é ker 1907 munkásmozgalo tevékenys beszünte

1246

CÍ K

SZEMÉL K I

SZÓ I J szociáldemo agit Nagyvá s po i osztál elvé bá mester a kilenc e csatlak munkásmozgal n k szociáldemokrata vezetőe 190 ny vállalkozá ke 190 munkásmozgal tevékeny beszünt