12470.htm

CÍMSZÓ: Kardos

SZEMÉLYNÉV: Kardos László

SZÓCIKK: K. László, a debreceni zsidó gimnázium tanára, szül. 1898. Novellaíró, esszéista, és műfordító. Fontosabb műve: Ady Debrecenben. A Nyugat több pályázatán díjat nyert.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2470. címszó a lexikon => 453. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12470.htm

CÍMSZÓ: Kardos

SZEMÉLYNÉV: Kardos László

SZÓCIKK: K. László, a debreceni zsidó gimnázium tanára, szül. 1898. Novellaíró, esszéista, és műfordító. Fontosabb műve: Ady Debrecenben. A Nyugat több pályázatán díjat nyert.

12470.ht

CÍMSZÓ Kardo

SZEMÉLYNÉV Kardo Lászl

SZÓCIKK K László debrecen zsid gimnáziu tanára szül 1898 Novellaíró esszéista é műfordító Fontosab műve Ad Debrecenben Nyuga töb pályázatá díja nyert

12470.h

CÍMSZ Kard

SZEMÉLYNÉ Kard Lász

SZÓCIK Lászl debrece zsi gimnázi tanár szü 189 Novellaír esszéist műfordít Fontosa műv A Debrecenbe Nyug tö pályázat díj nyer

12470.

CÍMS Kar

SZEMÉLYN Kar Lás

SZÓCI Lász debrec zs gimnáz taná sz 18 Novellaí esszéis műfordí Fontos mű Debrecenb Nyu t pályáza dí nye

12470

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka Lá

SZÓC Lás debre z gimná tan s 1 Novella esszéi műford Fonto m Debrecen Ny pályáz d ny

1247

CÍ K

SZEMÉL K L

SZÓ Lá debr gimn ta Novell esszé műfor Font Debrece N pályá n