12472.htm

CÍMSZÓ: Karinthi

SZEMÉLYNÉV: Karinthi Ada

SZÓCIKK: Karinthi Ada Nóémi, festő és illusztrátor, szül. Budapesten 1886. Erdei Viktor festő (1. o.) felesége. A nagybányai szabadiskolában tanult (1906 - 12). Kiállított a Nemzeti Szalonban (1914, 1916, 1917), továbbá a Műcsarnok 1916/17-iki téli kiállításán, főleg vízfestményeket. Iparművészeti munkákat és könyvillusztrációkat is készített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2472. címszó a lexikon => 453. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12472.htm

CÍMSZÓ: Karinthi

SZEMÉLYNÉV: Karinthi Ada

SZÓCIKK: Karinthi Ada Nóémi, festő és illusztrátor, szül. Budapesten 1886. Erdei Viktor festő 1. o. felesége. A nagybányai szabadiskolában tanult 1906 - 12 . Kiállított a Nemzeti Szalonban 1914, 1916, 1917 , továbbá a Műcsarnok 1916/17-iki téli kiállításán, főleg vízfestményeket. Iparművészeti munkákat és könyvillusztrációkat is készített.

12472.ht

CÍMSZÓ Karinth

SZEMÉLYNÉV Karinth Ad

SZÓCIKK Karinth Ad Nóémi fest é illusztrátor szül Budapeste 1886 Erde Vikto fest 1 o felesége nagybánya szabadiskolába tanul 190 1 Kiállítot Nemzet Szalonba 1914 1916 191 tovább Műcsarno 1916/17-ik tél kiállításán főle vízfestményeket Iparművészet munkáka é könyvillusztrációka i készített

12472.h

CÍMSZ Karint

SZEMÉLYNÉ Karint A

SZÓCIK Karint A Nóém fes illusztráto szü Budapest 188 Erd Vikt fes feleség nagybány szabadiskoláb tanu 19 Kiállíto Nemze Szalonb 191 191 19 továb Műcsarn 1916/17-i té kiállításá fől vízfestményeke Iparművésze munkák könyvillusztrációk készítet

12472.

CÍMS Karin

SZEMÉLYN Karin

SZÓCI Karin Nóé fe illusztrát sz Budapes 18 Er Vik fe felesé nagybán szabadiskolá tan 1 Kiállít Nemz Szalon 19 19 1 tová Műcsar 1916/17- t kiállítás fő vízfestmények Iparművész munká könyvillusztráció készíte

12472

CÍM Kari

SZEMÉLY Kari

SZÓC Kari Nó f illusztrá s Budape 1 E Vi f feles nagybá szabadiskol ta Kiállí Nem Szalo 1 1 tov Műcsa 1916/17 kiállítá f vízfestménye Iparművés munk könyvillusztráci készít

1247

CÍ Kar

SZEMÉL Kar

SZÓ Kar N illusztr Budap V fele nagyb szabadisko t Kiáll Ne Szal to Műcs 1916/1 kiállít vízfestmény Iparművé mun könyvillusztrác készí