12477.htm

CÍMSZÓ: Károly

SZEMÉLYNÉV: Károly Ernő

SZÓCIKK: Károly, 1. Ernő, festő, szül. Siklóson 1892. Középiskolái elvégzése után négy évig a Mintarajziskolán tanult. Először a Nemzeti Szalonban, az Ifjú Művészek Egyesületének kiállításán állított ki képeket, aztán a Műcsarnokban figurális képeket. Később megfordult Albániában, Boszniában és Hollandiában, hol tájképeket, gettórészleteket és figurális képeket festett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2477. címszó a lexikon => 454. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12477.htm

CÍMSZÓ: Károly

SZEMÉLYNÉV: Károly Ernő

SZÓCIKK: Károly, 1. Ernő, festő, szül. Siklóson 1892. Középiskolái elvégzése után négy évig a Mintarajziskolán tanult. Először a Nemzeti Szalonban, az Ifjú Művészek Egyesületének kiállításán állított ki képeket, aztán a Műcsarnokban figurális képeket. Később megfordult Albániában, Boszniában és Hollandiában, hol tájképeket, gettórészleteket és figurális képeket festett.

12477.ht

CÍMSZÓ Károl

SZEMÉLYNÉV Károl Ern

SZÓCIKK Károly 1 Ernő festő szül Siklóso 1892 Középiskolá elvégzés utá nég évi Mintarajziskolá tanult Előszö Nemzet Szalonban a Ifj Művésze Egyesületéne kiállításá állítot k képeket aztá Műcsarnokba figuráli képeket Későb megfordul Albániában Boszniába é Hollandiában ho tájképeket gettórészleteke é figuráli képeke festett

12477.h

CÍMSZ Káro

SZEMÉLYNÉ Káro Er

SZÓCIK Károl Ern fest szü Siklós 189 Középiskol elvégzé ut né év Mintarajziskol tanul Elősz Nemze Szalonba If Művész Egyesületén kiállítás állíto képeke azt Műcsarnokb figurál képeke Késő megfordu Albániába Boszniáb Hollandiába h tájképeke gettórészletek figurál képek festet

12477.

CÍMS Kár

SZEMÉLYN Kár E

SZÓCI Káro Er fes sz Sikló 18 Középisko elvégz u n é Mintarajzisko tanu Elős Nemz Szalonb I Művés Egyesületé kiállítá állít képek az Műcsarnok figurá képek Kés megford Albániáb Boszniá Hollandiáb tájképek gettórészlete figurá képe feste

12477

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká

SZÓC Kár E fe s Sikl 1 Középisk elvég Mintarajzisk tan Elő Nem Szalon Művé Egyesület kiállít állí képe a Műcsarno figur képe Ké megfor Albániá Boszni Hollandiá tájképe gettórészlet figur kép fest

1247

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ Ká f Sik Középis elvé Mintarajzis ta El Ne Szalo Műv Egyesüle kiállí áll kép Műcsarn figu kép K megfo Albáni Boszn Hollandi tájkép gettórészle figu ké fes