12478.htm

CÍMSZÓ: Károly

SZEMÉLYNÉV: Károly József

SZÓCIKK: "2. K. József, író és hírlapíró, szül. Aradon 1886. Gimnáziumi tanulmányai elvégzése utána hírlapírói pályára lépett és aradi, nagyváradi valamint budapesti lapok kötelékében dolgozott. Művei: Magyar miniatűrök (elbeszélések); A nagy fordulat (regény, Arad 1928). Napóleon házasít c. háromfelvonásos színjátékát Aradon játszották. Mint német műfordító is jelentős sikereket ért el. Jelenleg Berlinben él, ahol több német lapnak a munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2478. címszó a lexikon => 454. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12478.htm

CÍMSZÓ: Károly

SZEMÉLYNÉV: Károly József

SZÓCIKK: 2. K. József, író és hírlapíró, szül. Aradon 1886. Gimnáziumi tanulmányai elvégzése utána hírlapírói pályára lépett és aradi, nagyváradi valamint budapesti lapok kötelékében dolgozott. Művei: Magyar miniatűrök elbeszélések ; A nagy fordulat regény, Arad 1928 . Napóleon házasít c. háromfelvonásos színjátékát Aradon játszották. Mint német műfordító is jelentős sikereket ért el. Jelenleg Berlinben él, ahol több német lapnak a munkatársa.

12478.ht

CÍMSZÓ Károl

SZEMÉLYNÉV Károl Józse

SZÓCIKK 2 K József ír é hírlapíró szül Arado 1886 Gimnázium tanulmánya elvégzés után hírlapíró pályár lépet é aradi nagyvárad valamin budapest lapo kötelékébe dolgozott Művei Magya miniatűrö elbeszélése nag fordula regény Ara 192 Napóleo házasí c háromfelvonáso színjátéká Arado játszották Min néme műfordít i jelentő sikereke ér el Jelenle Berlinbe él aho töb néme lapna munkatársa

12478.h

CÍMSZ Káro

SZEMÉLYNÉ Káro Józs

SZÓCIK Józse í hírlapír szü Arad 188 Gimnáziu tanulmány elvégzé utá hírlapír pályá lépe arad nagyvára valami budapes lap kötelékéb dolgozot Műve Magy miniatűr elbeszélés na fordul regén Ar 19 Napóle házas háromfelvonás színjáték Arad játszottá Mi ném műfordí jelent sikerek é e Jelenl Berlinb é ah tö ném lapn munkatárs

12478.

CÍMS Kár

SZEMÉLYN Kár Józ

SZÓCI Józs hírlapí sz Ara 18 Gimnázi tanulmán elvégz ut hírlapí pály lép ara nagyvár valam budape la köteléké dolgozo Műv Mag miniatű elbeszélé n fordu regé A 1 Napól háza háromfelvoná színjáté Ara játszott M né műford jelen sikere Jelen Berlin a t né lap munkatár

12478

CÍM Ká

SZEMÉLY Ká Jó

SZÓC Józ hírlap s Ar 1 Gimnáz tanulmá elvég u hírlap pál lé ar nagyvá vala budap l kötelék dolgoz Mű Ma miniat elbeszél ford reg Napó ház háromfelvon színját Ar játszot n műfor jele siker Jele Berli n la munkatá

1247

CÍ K

SZEMÉL K J

SZÓ Jó hírla A Gimná tanulm elvé hírla pá l a nagyv val buda kötelé dolgo M M minia elbeszé for re Nap há háromfelvo színjá A játszo műfo jel sike Jel Berl l munkat