12480.htm

CÍMSZÓ: Kárpáth

SZEMÉLYNÉV: Kárpáth Lajos

SZÓCIKK: "Kárpáth Lajos, zeneíró, szül. Budapesten 1866 ápr. 27. Tanulmányait a magyar fővárosban végezte. 1894- óta a Neues Wiener Tageblatt zenekritikusa. Művei: Siegfried Wagner als Mensch und Künstler; Zu den Briefen Richard Wagners an eine Putzmacherin; Richard Wagner der Schuldenmacher."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2480. címszó a lexikon => 454. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12480.htm

CÍMSZÓ: Kárpáth

SZEMÉLYNÉV: Kárpáth Lajos

SZÓCIKK: Kárpáth Lajos, zeneíró, szül. Budapesten 1866 ápr. 27. Tanulmányait a magyar fővárosban végezte. 1894- óta a Neues Wiener Tageblatt zenekritikusa. Művei: Siegfried Wagner als Mensch und Künstler; Zu den Briefen Richard Wagners an eine Putzmacherin; Richard Wagner der Schuldenmacher.

12480.ht

CÍMSZÓ Kárpát

SZEMÉLYNÉV Kárpát Lajo

SZÓCIKK Kárpát Lajos zeneíró szül Budapeste 186 ápr 27 Tanulmányai magya fővárosba végezte 1894 ót Neue Wiene Tageblat zenekritikusa Művei Siegfrie Wagne al Mensc un Künstler Z de Briefe Richar Wagner a ein Putzmacherin Richar Wagne de Schuldenmacher

12480.h

CÍMSZ Kárpá

SZEMÉLYNÉ Kárpá Laj

SZÓCIK Kárpá Lajo zeneír szü Budapest 18 áp 2 Tanulmánya magy fővárosb végezt 189 ó Neu Wien Tagebla zenekritikus Műve Siegfri Wagn a Mens u Künstle d Brief Richa Wagne ei Putzmacheri Richa Wagn d Schuldenmache

12480.

CÍMS Kárp

SZEMÉLYN Kárp La

SZÓCI Kárp Laj zeneí sz Budapes 1 á Tanulmány mag főváros végez 18 Ne Wie Tagebl zenekritiku Műv Siegfr Wag Men Künstl Brie Rich Wagn e Putzmacher Rich Wag Schuldenmach

12480

CÍM Kár

SZEMÉLY Kár L

SZÓC Kár La zene s Budape Tanulmán ma főváro vége 1 N Wi Tageb zenekritik Mű Siegf Wa Me Künst Bri Ric Wag Putzmache Ric Wa Schuldenmac

1248

CÍ Ká

SZEMÉL Ká

SZÓ Ká L zen Budap Tanulmá m fővár vég W Tage zenekriti M Sieg W M Küns Br Ri Wa Putzmach Ri W Schuldenma