12482.htm

CÍMSZÓ: Karvaly

SZEMÉLYNÉV: Karvaly József

SZÓCIKK: Karvaly, 1. József, festő, szül. Ungváron 1864. Budapesten és Münchenben tanult. A Műcsarnok 1895-iki téli tárlatán állított ki először egy életképet, később főleg arcképekkel szerepelt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2482. címszó a lexikon => 454. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12482.htm

CÍMSZÓ: Karvaly

SZEMÉLYNÉV: Karvaly József

SZÓCIKK: Karvaly, 1. József, festő, szül. Ungváron 1864. Budapesten és Münchenben tanult. A Műcsarnok 1895-iki téli tárlatán állított ki először egy életképet, később főleg arcképekkel szerepelt.

12482.ht

CÍMSZÓ Karval

SZEMÉLYNÉV Karval Józse

SZÓCIKK Karvaly 1 József festő szül Ungváro 1864 Budapeste é Münchenbe tanult Műcsarno 1895-ik tél tárlatá állítot k előszö eg életképet későb főle arcképekke szerepelt

12482.h

CÍMSZ Karva

SZEMÉLYNÉ Karva Józs

SZÓCIK Karval Józse fest szü Ungvár 186 Budapest Münchenb tanul Műcsarn 1895-i té tárlat állíto elősz e életképe késő fől arcképekk szerepel

12482.

CÍMS Karv

SZEMÉLYN Karv Józ

SZÓCI Karva Józs fes sz Ungvá 18 Budapes München tanu Műcsar 1895- t tárla állít elős életkép kés fő arcképek szerepe

12482

CÍM Kar

SZEMÉLY Kar Jó

SZÓC Karv Józ fe s Ungv 1 Budape Münche tan Műcsa 1895 tárl állí elő életké ké f arcképe szerep

1248

CÍ Ka

SZEMÉL Ka J

SZÓ Kar Jó f Ung Budap Münch ta Műcs 189 tár áll el életk k arckép szere