12487.htm

CÍMSZÓ: Kassovitz

SZEMÉLYNÉV: Kassovitz Max

SZÓCIKK: "Kassovitz Max*, orvostanár, szül. Pozsonyban 1842 aug. 14., megh. Bécsben. A bécsi egyetemen tanult és Politzer tanár (1. o.) asszisztense, majd a gyermekkórház igazgatója és 1891 óta a gyermekgyógyászat nyilv. rendes tanára volt a becsi egyetemen. Számos műve közül fontosabbak: Die Vererbung der Syphilis (1876); Die normale Ossification und die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis und hered. Syphilis (3 köt. 1881-85); Die Symptome der Rachitis auf anatomischer Grundlage (1886); Vorlesungen über Kinderkrankheiten (1892) Allgemeine Biologie (1899). Szerkesztette a Beiträge zur Kinderheilkunde c. folyóiratot."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2487. címszó a lexikon => 455. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12487.htm

CÍMSZÓ: Kassovitz

SZEMÉLYNÉV: Kassovitz Max

SZÓCIKK: Kassovitz Max*, orvostanár, szül. Pozsonyban 1842 aug. 14., megh. Bécsben. A bécsi egyetemen tanult és Politzer tanár 1. o. asszisztense, majd a gyermekkórház igazgatója és 1891 óta a gyermekgyógyászat nyilv. rendes tanára volt a becsi egyetemen. Számos műve közül fontosabbak: Die Vererbung der Syphilis 1876 ; Die normale Ossification und die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis und hered. Syphilis 3 köt. 1881-85 ; Die Symptome der Rachitis auf anatomischer Grundlage 1886 ; Vorlesungen über Kinderkrankheiten 1892 Allgemeine Biologie 1899 . Szerkesztette a Beiträge zur Kinderheilkunde c. folyóiratot.

12487.ht

CÍMSZÓ Kassovit

SZEMÉLYNÉV Kassovit Ma

SZÓCIKK Kassovit Max* orvostanár szül Pozsonyba 184 aug 14. megh Bécsben bécs egyeteme tanul é Politze taná 1 o asszisztense maj gyermekkórhá igazgatój é 189 ót gyermekgyógyásza nyilv rende tanár vol becs egyetemen Számo műv közü fontosabbak Di Vererbun de Syphili 187 Di normal Ossificatio un di Erkrankunge de Knochensystem be Rachiti un hered Syphili köt 1881-8 Di Symptom de Rachiti au anatomische Grundlag 188 Vorlesunge übe Kinderkrankheite 189 Allgemein Biologi 189 Szerkesztett Beiträg zu Kinderheilkund c folyóiratot

12487.h

CÍMSZ Kassovi

SZEMÉLYNÉ Kassovi M

SZÓCIK Kassovi Max orvostaná szü Pozsonyb 18 au 14 meg Bécsbe béc egyetem tanu Politz tan asszisztens ma gyermekkórh igazgató 18 ó gyermekgyógyász nyil rend taná vo bec egyeteme Szám mű köz fontosabba D Vererbu d Syphil 18 D norma Ossificati u d Erkrankung d Knochensyste b Rachit u here Syphil kö 1881- D Sympto d Rachit a anatomisch Grundla 18 Vorlesung üb Kinderkrankheit 18 Allgemei Biolog 18 Szerkesztet Beiträ z Kinderheilkun folyóirato

12487.

CÍMS Kassov

SZEMÉLYN Kassov

SZÓCI Kassov Ma orvostan sz Pozsony 1 a 1 me Bécsb bé egyete tan Polit ta assziszten m gyermekkór igazgat 1 gyermekgyógyás nyi ren tan v be egyetem Szá m kö fontosabb Vererb Syphi 1 norm Ossificat Erkrankun Knochensyst Rachi her Syphi k 1881 Sympt Rachi anatomisc Grundl 1 Vorlesun ü Kinderkrankhei 1 Allgeme Biolo 1 Szerkeszte Beitr Kinderheilku folyóirat

12487

CÍM Kasso

SZEMÉLY Kasso

SZÓC Kasso M orvosta s Pozson m Bécs b egyet ta Poli t assziszte gyermekkó igazga gyermekgyógyá ny re ta b egyete Sz k fontosab Verer Syph nor Ossifica Erkranku Knochensys Rach he Syph 188 Symp Rach anatomis Grund Vorlesu Kinderkrankhe Allgem Biol Szerkeszt Beit Kinderheilk folyóira

1248

CÍ Kass

SZEMÉL Kass

SZÓ Kass orvost Pozso Béc egye t Pol assziszt gyermekk igazg gyermekgyógy n r t egyet S fontosa Vere Syp no Ossific Erkrank Knochensy Rac h Syp 18 Sym Rac anatomi Grun Vorles Kinderkrankh Allge Bio Szerkesz Bei Kinderheil folyóir