12489.htm

CÍMSZÓ: Katona

SZEMÉLYNÉV: Katona Béla

SZÓCIKK: "Katona, 1. Béla*, közgazdasági író, szül. 1872. Tanulmányai végeztével előbb a Pesti Hírlap, majd 1914 óta Az Újság közgazdasági szerkesztője. Ugyanazon időtől kezdve évenként közgazdasági almanachot szerkeszt Magyarország Közgazdasága címmel. Művei: Az Alföld gazdasági jövője; A népesedés gazdasági és politikai jelentősége; A népművelés új rendszere; A rokkantkérdés."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2489. címszó a lexikon => 455. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12489.htm

CÍMSZÓ: Katona

SZEMÉLYNÉV: Katona Béla

SZÓCIKK: Katona, 1. Béla*, közgazdasági író, szül. 1872. Tanulmányai végeztével előbb a Pesti Hírlap, majd 1914 óta Az Újság közgazdasági szerkesztője. Ugyanazon időtől kezdve évenként közgazdasági almanachot szerkeszt Magyarország Közgazdasága címmel. Művei: Az Alföld gazdasági jövője; A népesedés gazdasági és politikai jelentősége; A népművelés új rendszere; A rokkantkérdés.

12489.ht

CÍMSZÓ Katon

SZEMÉLYNÉV Katon Bél

SZÓCIKK Katona 1 Béla* közgazdaság író szül 1872 Tanulmánya végeztéve előb Pest Hírlap maj 191 ót A Újsá közgazdaság szerkesztője Ugyanazo időtő kezdv évenkén közgazdaság almanacho szerkesz Magyarorszá Közgazdaság címmel Művei A Alföl gazdaság jövője népesedé gazdaság é politika jelentősége népművelé ú rendszere rokkantkérdés

12489.h

CÍMSZ Kato

SZEMÉLYNÉ Kato Bé

SZÓCIK Katon Béla közgazdasá ír szü 187 Tanulmány végeztév elő Pes Hírla ma 19 ó Újs közgazdasá szerkesztőj Ugyanaz időt kezd évenké közgazdasá almanach szerkes Magyarorsz Közgazdasá címme Műve Alfö gazdasá jövőj népesed gazdasá politik jelentőség népművel rendszer rokkantkérdé

12489.

CÍMS Kat

SZEMÉLYN Kat B

SZÓCI Kato Bél közgazdas í sz 18 Tanulmán végezté el Pe Hírl m 1 Új közgazdas szerkesztő Ugyana idő kez évenk közgazdas almanac szerke Magyarors Közgazdas címm Műv Alf gazdas jövő népese gazdas politi jelentősé népműve rendsze rokkantkérd

12489

CÍM Ka

SZEMÉLY Ka

SZÓC Kat Bé közgazda s 1 Tanulmá végezt e P Hír Ú közgazda szerkeszt Ugyan id ke éven közgazda almana szerk Magyaror Közgazda cím Mű Al gazda jöv népes gazda polit jelentős népműv rendsz rokkantkér

1248

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ Ka B közgazd Tanulm végez Hí közgazd szerkesz Ugya i k éve közgazd alman szer Magyaro Közgazd cí M A gazd jö népe gazd poli jelentő népmű rends rokkantké