12491.htm

CÍMSZÓ: Katscher

SZEMÉLYNÉV: Katscher Bertha

SZÓCIKK: "Katscher, 1. Bertha, írónő, szül. Trencsénben 1860 jún. 12., megh. Budapesten 1903 szept. 17. (írói álnevei: Ludwig Ungar, Alb. Kellner, Ludwig Kölle, Ludmilla Kölle). K. 2. neje. Igen termékeny német író, aki emellett a béke s különösen a magyar békeegyesület megteremtése érdekében sokat fáradozott. Ismertebb művei: Fremdartige Geschichten; Die Kunst ein Mensch zu sein; Hermann Vámbérys Leben u. Abenteuer (1892); Soldatenkinder (1897); Ifjúsági írásai népszerűek voltak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2491. címszó a lexikon => 456. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12491.htm

CÍMSZÓ: Katscher

SZEMÉLYNÉV: Katscher Bertha

SZÓCIKK: Katscher, 1. Bertha, írónő, szül. Trencsénben 1860 jún. 12., megh. Budapesten 1903 szept. 17. írói álnevei: Ludwig Ungar, Alb. Kellner, Ludwig Kölle, Ludmilla Kölle . K. 2. neje. Igen termékeny német író, aki emellett a béke s különösen a magyar békeegyesület megteremtése érdekében sokat fáradozott. Ismertebb művei: Fremdartige Geschichten; Die Kunst ein Mensch zu sein; Hermann Vámbérys Leben u. Abenteuer 1892 ; Soldatenkinder 1897 ; Ifjúsági írásai népszerűek voltak.

12491.ht

CÍMSZÓ Katsche

SZEMÉLYNÉV Katsche Berth

SZÓCIKK Katscher 1 Bertha írónő szül Trencsénbe 186 jún 12. megh Budapeste 190 szept 17 író álnevei Ludwi Ungar Alb Kellner Ludwi Kölle Ludmill Köll K 2 neje Ige terméken néme író ak emellet bék különöse magya békeegyesüle megteremtés érdekébe soka fáradozott Ismerteb művei Fremdartig Geschichten Di Kuns ei Mensc z sein Herman Vámbéry Lebe u Abenteue 189 Soldatenkinde 189 Ifjúság írása népszerűe voltak

12491.h

CÍMSZ Katsch

SZEMÉLYNÉ Katsch Bert

SZÓCIK Katsche Berth írón szü Trencsénb 18 jú 12 meg Budapest 19 szep 1 ír álneve Ludw Unga Al Kellne Ludw Köll Ludmil Köl nej Ig terméke ném ír a emelle bé különös magy békeegyesül megteremté érdekéb sok fáradozot Ismerte műve Fremdarti Geschichte D Kun e Mens sei Herma Vámbér Leb Abenteu 18 Soldatenkind 18 Ifjúsá írás népszerű volta

12491.

CÍMS Katsc

SZEMÉLYN Katsc Ber

SZÓCI Katsch Bert író sz Trencsén 1 j 1 me Budapes 1 sze í álnev Lud Ung A Kelln Lud Köl Ludmi Kö ne I termék né í emell b különö mag békeegyesü megteremt érdeké so fáradozo Ismert műv Fremdart Geschicht Ku Men se Herm Vámbé Le Abente 1 Soldatenkin 1 Ifjús írá népszer volt

12491

CÍM Kats

SZEMÉLY Kats Be

SZÓC Katsc Ber ír s Trencsé m Budape sz álne Lu Un Kell Lu Kö Ludm K n termé n emel külön ma békeegyes megterem érdek s fáradoz Ismer mű Fremdar Geschich K Me s Her Vámb L Abent Soldatenki Ifjú ír népsze vol

1249

CÍ Kat

SZEMÉL Kat B

SZÓ Kats Be í Trencs Budap s áln L U Kel L K Lud term eme külö m békeegye megtere érde fárado Isme m Fremda Geschic M He Vám Aben Soldatenk Ifj í népsz vo