12492.htm

CÍMSZÓ: Katscher

SZEMÉLYNÉV: Katscher Lipót

SZÓCIKK: " K. Leopold, író, szül. Csákován 1853 aug. 30. Német nyelvű írásaiban pacifista és kozmopolita szellemet visszatükröztető igen termékeny író. Számos fordításán kívül főbb önálló művei: Charakterbilder aus dem XIX. Jahrhundert (1884); Frieden! Frieden! (1889); Praktische Gedanken eines Schwärmers (1890); Wie es in der Welt zugeht (1905)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2492. címszó a lexikon => 456. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12492.htm

CÍMSZÓ: Katscher

SZEMÉLYNÉV: Katscher Lipót

SZÓCIKK: K. Leopold, író, szül. Csákován 1853 aug. 30. Német nyelvű írásaiban pacifista és kozmopolita szellemet visszatükröztető igen termékeny író. Számos fordításán kívül főbb önálló művei: Charakterbilder aus dem XIX. Jahrhundert 1884 ; Frieden! Frieden! 1889 ; Praktische Gedanken eines Schwärmers 1890 ; Wie es in der Welt zugeht 1905 .

12492.ht

CÍMSZÓ Katsche

SZEMÉLYNÉV Katsche Lipó

SZÓCIKK K Leopold író szül Csáková 185 aug 30 Néme nyelv írásaiba pacifist é kozmopolit szelleme visszatükröztet ige terméken író Számo fordításá kívü főb önáll művei Charakterbilde au de XIX Jahrhunder 188 Frieden Frieden 188 Praktisch Gedanke eine Schwärmer 189 Wi e i de Wel zugeh 190

12492.h

CÍMSZ Katsch

SZEMÉLYNÉ Katsch Lip

SZÓCIK Leopol ír szü Csákov 18 au 3 Ném nyel írásaib pacifis kozmopoli szellem visszatükrözte ig terméke ír Szám fordítás kív fő önál műve Charakterbild a d XI Jahrhunde 18 Friede Friede 18 Praktisc Gedank ein Schwärme 18 W d We zuge 19

12492.

CÍMS Katsc

SZEMÉLYN Katsc Li

SZÓCI Leopo í sz Csáko 1 a Né nye írásai pacifi kozmopol szelle visszatükrözt i termék í Szá fordítá kí f öná műv Charakterbil X Jahrhund 1 Fried Fried 1 Praktis Gedan ei Schwärm 1 W zug 1

12492

CÍM Kats

SZEMÉLY Kats L

SZÓC Leop s Csák N ny írása pacif kozmopo szell visszatükröz termé Sz fordít k ön mű Charakterbi Jahrhun Frie Frie Prakti Geda e Schwär zu

1249

CÍ Kat

SZEMÉL Kat

SZÓ Leo Csá n írás paci kozmop szel visszatükrö term S fordí ö m Charakterb Jahrhu Fri Fri Prakt Ged Schwä z