12493.htm

CÍMSZÓ: Katz

SZEMÉLYNÉV: Katz Márton

SZÓCIKK: Katz Márton, rabbi, szül. Bogyoszlón 1871 márc. 20. 1890-1904-ig volt a budapesti Rabbi képző növendéke. 1903-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1907 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Munkája: Commentarius Maimonidae in misnam ad tract. Sabbat cap. VIII-XII. (Budapest 1903.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2493. címszó a lexikon => 456. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12493.htm

CÍMSZÓ: Katz

SZEMÉLYNÉV: Katz Márton

SZÓCIKK: Katz Márton, rabbi, szül. Bogyoszlón 1871 márc. 20. 1890-1904-ig volt a budapesti Rabbi képző növendéke. 1903-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1907 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Munkája: Commentarius Maimonidae in misnam ad tract. Sabbat cap. VIII-XII. Budapest 1903. .

12493.ht

CÍMSZÓ Kat

SZEMÉLYNÉV Kat Márto

SZÓCIKK Kat Márton rabbi szül Bogyoszló 187 márc 20 1890-1904-i vol budapest Rabb képz növendéke 1903-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1904 pedi rabbivá 190 ót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára Munkája Commentariu Maimonida i misna a tract Sabba cap VIII-XII Budapes 1903

12493.h

CÍMSZ Ka

SZEMÉLYNÉ Ka Márt

SZÓCIK Ka Márto rabb szü Bogyoszl 18 már 2 1890-1904- vo budapes Rab kép növendék 1903-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv 19 ó Pes Izraeli Hitközs vallástanár Munkáj Commentari Maimonid misn trac Sabb ca VIII-XI Budape 190

12493.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Már

SZÓCI K Márt rab sz Bogyosz 1 má 1890-1904 v budape Ra ké növendé 1903- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1 Pe Izrael Hitköz vallástaná Munká Commentar Maimoni mis tra Sab c VIII-X Budap 19

12493

CÍM

SZEMÉLY Má

SZÓC Már ra s Bogyos m 1890-190 budap R k növend 1903 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb P Izrae Hitkö vallástan Munk Commenta Maimon mi tr Sa VIII- Buda 1

1249



SZEMÉL M

SZÓ Má r Bogyo 1890-19 buda növen 190 av bölcsészdok Budape rab Izra Hitk vallásta Mun Comment Maimo m t S VIII Bud