12496.htm

CÍMSZÓ: Katzenelbogen

SZEMÉLYNÉV: Katzenelbogen Meir

SZÓCIKK: "Katzenelbogen (Eisenstadt) Meir, rabbi. Tanulmányait Metzben végezte. Kismartonban (Eisenstadt) telepedett le, azonban az 1670. történt kiűzetés kizavarta onnan. Így került Stomfára rabbinak, 1695. még itt működött. Munkái: Nér lamóór (1675); Misté jájin (humoros kommentár Eszter könyvéhez, 1697 Fürth). A kabbalát is jelesen művelte, Gilgulim c. kabbalisztikus könyve (Frankfurt 1684) a lélekvándorlással foglalkozik Összegyűjtött költeményei Zemer c. alatt 1703. jelentek meg Prágában. Kinó c. költeménye (Prága 1705) a kiűzetésről szól."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2496. címszó a lexikon => 456. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12496.htm

CÍMSZÓ: Katzenelbogen

SZEMÉLYNÉV: Katzenelbogen Meir

SZÓCIKK: Katzenelbogen Eisenstadt Meir, rabbi. Tanulmányait Metzben végezte. Kismartonban Eisenstadt telepedett le, azonban az 1670. történt kiűzetés kizavarta onnan. Így került Stomfára rabbinak, 1695. még itt működött. Munkái: Nér lamóór 1675 ; Misté jájin humoros kommentár Eszter könyvéhez, 1697 Fürth . A kabbalát is jelesen művelte, Gilgulim c. kabbalisztikus könyve Frankfurt 1684 a lélekvándorlással foglalkozik Összegyűjtött költeményei Zemer c. alatt 1703. jelentek meg Prágában. Kinó c. költeménye Prága 1705 a kiűzetésről szól.

12496.ht

CÍMSZÓ Katzenelboge

SZEMÉLYNÉV Katzenelboge Mei

SZÓCIKK Katzenelboge Eisenstad Meir rabbi Tanulmányai Metzbe végezte Kismartonba Eisenstad telepedet le azonba a 1670 történ kiűzeté kizavart onnan Íg kerül Stomfár rabbinak 1695 mé it működött Munkái Né lamóó 167 Mist jáji humoro kommentá Eszte könyvéhez 169 Fürt kabbalá i jelese művelte Gilguli c kabbalisztiku könyv Frankfur 168 lélekvándorlássa foglalkozi Összegyűjtöt költeménye Zeme c alat 1703 jelente me Prágában Kin c költemény Prág 170 kiűzetésrő szól

12496.h

CÍMSZ Katzenelbog

SZEMÉLYNÉ Katzenelbog Me

SZÓCIK Katzenelbog Eisensta Mei rabb Tanulmánya Metzb végezt Kismartonb Eisensta telepede l azonb 167 törté kiűzet kizavar onna Í kerü Stomfá rabbina 169 m i működöt Munká N lamó 16 Mis jáj humor komment Eszt könyvéhe 16 Für kabbal jeles művelt Gilgul kabbalisztik köny Frankfu 16 lélekvándorláss foglalkoz Összegyűjtö költemény Zem ala 170 jelent m Prágába Ki költemén Prá 17 kiűzetésr szó

12496.

CÍMS Katzenelbo

SZEMÉLYN Katzenelbo M

SZÓCI Katzenelbo Eisenst Me rab Tanulmány Metz végez Kismarton Eisenst teleped azon 16 tört kiűze kizava onn ker Stomf rabbin 16 működö Munk lam 1 Mi já humo kommen Esz könyvéh 1 Fü kabba jele művel Gilgu kabbaliszti kön Frankf 1 lélekvándorlás foglalko Összegyűjt költemén Ze al 17 jelen Prágáb K költemé Pr 1 kiűzetés sz

12496

CÍM Katzenelb

SZEMÉLY Katzenelb

SZÓC Katzenelb Eisens M ra Tanulmán Met vége Kismarto Eisens telepe azo 1 tör kiűz kizav on ke Stom rabbi 1 működ Mun la M j hum komme Es könyvé F kabb jel műve Gilg kabbaliszt kö Frank lélekvándorlá foglalk Összegyűj költemé Z a 1 jele Prágá költem P kiűzeté s

1249

CÍ Katzenel

SZEMÉL Katzenel

SZÓ Katzenel Eisen r Tanulmá Me vég Kismart Eisen telep az tö kiű kiza o k Sto rabb műkö Mu l hu komm E könyv kab je műv Gil kabbalisz k Fran lélekvándorl foglal Összegyű költem jel Prág költe kiűzet