12497.htm

CÍMSZÓ: Kaufman

SZEMÉLYNÉV: Kaufman Antal

SZÓCIKK: K. Antal, amerikai lapszerkesztő, szül. Csengeren 1882. Tanulmányait a berlini egyetemen végezte. 1905. Amerikába ment. Megalapította és szerkesztette a detroiti Jewish Chroniclet, később a New-Jersey Jewish Chroniclet. A Joint Distribution Committee magyarországi tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2497. címszó a lexikon => 456. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12497.htm

CÍMSZÓ: Kaufman

SZEMÉLYNÉV: Kaufman Antal

SZÓCIKK: K. Antal, amerikai lapszerkesztő, szül. Csengeren 1882. Tanulmányait a berlini egyetemen végezte. 1905. Amerikába ment. Megalapította és szerkesztette a detroiti Jewish Chroniclet, később a New-Jersey Jewish Chroniclet. A Joint Distribution Committee magyarországi tagja.

12497.ht

CÍMSZÓ Kaufma

SZEMÉLYNÉV Kaufma Anta

SZÓCIKK K Antal amerika lapszerkesztő szül Csengere 1882 Tanulmányai berlin egyeteme végezte 1905 Amerikáb ment Megalapított é szerkesztett detroit Jewis Chroniclet későb New-Jerse Jewis Chroniclet Join Distributio Committe magyarország tagja

12497.h

CÍMSZ Kaufm

SZEMÉLYNÉ Kaufm Ant

SZÓCIK Anta amerik lapszerkeszt szü Csenger 188 Tanulmánya berli egyetem végezt 190 Ameriká men Megalapítot szerkesztet detroi Jewi Chronicle késő New-Jers Jewi Chronicle Joi Distributi Committ magyarorszá tagj

12497.

CÍMS Kauf

SZEMÉLYN Kauf An

SZÓCI Ant ameri lapszerkesz sz Csenge 18 Tanulmány berl egyete végez 19 Amerik me Megalapíto szerkeszte detro Jew Chronicl kés New-Jer Jew Chronicl Jo Distribut Commit magyarorsz tag

12497

CÍM Kau

SZEMÉLY Kau A

SZÓC An amer lapszerkes s Cseng 1 Tanulmán ber egyet vége 1 Ameri m Megalapít szerkeszt detr Je Chronic ké New-Je Je Chronic J Distribu Commi magyarors ta

1249

CÍ Ka

SZEMÉL Ka

SZÓ A ame lapszerke Csen Tanulmá be egye vég Amer Megalapí szerkesz det J Chroni k New-J J Chroni Distrib Comm magyaror t