12502.htm

CÍMSZÓ: Kayserling

SZEMÉLYNÉV: Kayserling Májer

SZÓCIKK: "Kayserling, 1. Meyer, rabbi, hírneves történettudós, szül. Hannoverben 1829 jún. 17-én, megh. 1905 ápr. 21. Gimnáziumi tanulmányaival kapcsolatban és ezután látogatta a jesivákat Halberstadtban, Würzburgban, Nikolsburgban és Prágában, majd teológiai tanulmányai befejeztével Berlinbe ment, ahol az egyetemen Kankének és Joffénak volt a tanítványa. 1861-ben a svájci Aargau kanton főrabbija lett 1870-ig. Ezalatt papi hivatása mellett a vallások egyenjogúsítása körül is élénk tevékenységet fejtett ki, emellett a spanyol-zsidó történelemre vonatkozó kutatásait főképp az itt töltött évek alatt dolgozta fel oly módon, hogy inkább a kiadott, de fel nem dogozott levéltári anyagot értékesítette. Ő maga mindössze kétszer járt Spanyolországban, de a párisi Bibliothéque Nationaleban sűrűn megfordult a levéltári anyagot pedig svájci rabbi korában a berni egyetem könyvtára, pesti rabbisága idején pedig a Nemzeti Múzeum hozatta meg részére. A küldött spanyol forrásgyűjteményeknek oly teljes készlete volt magánkönyvtárában felhalmozva, hogy halála után ezt a cincinatii gazdag rabbiszeminárium azonnal megvette és Amerikába vitette. K.-et 1870. választották meg német hitszónoknak és rabbinak a dohány-utcai templomban, Meislnak (1. o.) a nagy rhétornak utódaképen. Mint hitszónok is K. a legkitűnőbbek közé tartozott és nagy tudományos elfoglaltsága mellett is kéthetenként prédikált. Prédikációi nem annyira a homiletika hagyományait, mint inkább a német rabbik módszerét követte. Szónoklatai mind ékes nyelvezetüek és a bennük rejlő etikai tanításokkal tűntek ki. Papi funkcióitól eltekintve 35 évi pesti tartózkodását a legteljesebb visszavonultságban, könyvei között töltötte. Még utolsó életévében is rendkívül sokat dolgozott, amiről a Jewish Encyclopediába írott számos kitűnő és kimerítő tanulmánya tanúskodik. A spanyol-portugál-latinamerikai történelmi és szefárd genealógiai cikkek valamennyiét itt K. írta meg. K. tagja volt a madridi Akademia Real de la Historia-nak, amely egyik legelőkelőbb tudományos akadémia, továbbá a newyorki American Jewish Historical Society és más társulatoknak. Budapesten azonban semmiféle társulatba nem tartozott és sem a Rabbiszemináriumnál, sem az IMIT-nél nem szerepelt. K. veje volt a hírneves német rabbinak, Ludwig Phillipsonnak. K. irodalmi munkássága részben az emancipáció korabeli német zsidóság, részben a középkori, majd kiűzött szefárd- zsidóság történetére és a spanyol-portugálnyelvű irodalomra vonatkozik. A spanyolzsidókat tárgyaló művei: Ein Feiertag in Madrid. Zur Geschichte d. spanisch-portugiesischen Juden (1859); Sephardim. Romanische Poesien der Juden in Spanien. Ein Beitrag zur Literatur und Geschichte der spanisch-portugiesischen Juden (1859, héber fordításban is); Geschichte der Juden in Navarra, den Baskenländern und auf den Balearen (186l); Geschichte der Juden in Portugal (1867); Die letzten Statuten d. israelitischen Gemeinden von Castilien (1864); Menasseh ben Izrael. Sein Leben und Wirken. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Juden in England (1861, angolra is lefordítva); Refranos e proverbios de los Judios Espanola (1889); Bibliotheca Espanola-Portugueza-Judaica. Dictionnaire Bibliographique (1890); Christoph Columbus und der Anteil der Juden an den spanischen und portugiesischen Entdeckungen (1894, németül, angolul és héberül, több kiad.); Die Juden von Toledo (1901); Isaac Abrab. Sein Leben und seine Dichtungen (1902, héberül is). A német zsidók történetére vonatkozó és egyéb művei: Moses Mendelssohns philosophische und religiöse Grundsätze mit Hinblick auf Lessing (1856); Moses Mendelssohn. Sein Leben und seine Werke (1862, 2. bővített kiadása 1888); Moses Mendelssohn. Ungedrucktes und Unbekanntes von ihm und über ihm (1883); Der Dichter Efraim Kuh. Ein Beitr. z. Gesch. d. deutschen Literatur (1864); Zum Siegesfeste. Dankpredigt u. Danklieder v. M. Mendelssohn (1866); Die rituale Schlachtfrage oder ist Schächten Thierquälerei? (1867, Aargau); Bibliothek jüdischer Kanzelredner. Eine chronologische Sammlung v. Predigten, Biographien und Charakteristiken d. vorzüglichsten jüdischen Prediger. Nebst einem homiletischen und literarischen Beiblatte (2 köt. 1870-72); Die Judeninsel und der Schiffbruch bei Goblenz (1871); Die jüdischen Frauen in der Geschichte, Literatur und Kunst (1879, magyarul: Zsidó nők a történelem, irodalom és művészet terén 2 köt, 1883); Das Moralgesetz des Judentums in Beziehung auf Familie, Staat und Gesellschaft (1882); Die Blutbeschuldigung von Tisza-Eszlár, beleuchtet (1882, magyarul is); Der Wucher und das Judentum (1882, magyarul is); W. A. Meisel. Ein Lebens und Zeitbild (1891); Sterbetage aus alter u. neuer Zeit {1891); Gedenkblätter. Hervorragende jüdische Persönlichkeiten des neuzehnten Jahrhunderts, in kurzen Charakteristiken (1892); Die jüdische Literatur von M. Mendelssohn bis auf die Gegenwart a Winter-Wünsche-féle Die jüdische Literatur seit Abschluss des Kanons-ban és külön is (1896); Ludwig Phillippson. Eine Biographie (1898); Die Juden als Patrioten (1898). K. munkatársa volt számos, legelsőrendű német, francia, angol, amerikai és héber folyóiratnak s azonkívül átdolgozta a Hecht-féle Handbuch d. Israelitischen Geschichte c. munkát (4. kiad. 1901, rövidítve magyarul is megjelent)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2502. címszó a lexikon => 457. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12502.htm

CÍMSZÓ: Kayserling

SZEMÉLYNÉV: Kayserling Májer

SZÓCIKK: Kayserling, 1. Meyer, rabbi, hírneves történettudós, szül. Hannoverben 1829 jún. 17-én, megh. 1905 ápr. 21. Gimnáziumi tanulmányaival kapcsolatban és ezután látogatta a jesivákat Halberstadtban, Würzburgban, Nikolsburgban és Prágában, majd teológiai tanulmányai befejeztével Berlinbe ment, ahol az egyetemen Kankének és Joffénak volt a tanítványa. 1861-ben a svájci Aargau kanton főrabbija lett 1870-ig. Ezalatt papi hivatása mellett a vallások egyenjogúsítása körül is élénk tevékenységet fejtett ki, emellett a spanyol-zsidó történelemre vonatkozó kutatásait főképp az itt töltött évek alatt dolgozta fel oly módon, hogy inkább a kiadott, de fel nem dogozott levéltári anyagot értékesítette. Ő maga mindössze kétszer járt Spanyolországban, de a párisi Bibliothéque Nationaleban sűrűn megfordult a levéltári anyagot pedig svájci rabbi korában a berni egyetem könyvtára, pesti rabbisága idején pedig a Nemzeti Múzeum hozatta meg részére. A küldött spanyol forrásgyűjteményeknek oly teljes készlete volt magánkönyvtárában felhalmozva, hogy halála után ezt a cincinatii gazdag rabbiszeminárium azonnal megvette és Amerikába vitette. K.-et 1870. választották meg német hitszónoknak és rabbinak a dohány-utcai templomban, Meislnak 1. o. a nagy rhétornak utódaképen. Mint hitszónok is K. a legkitűnőbbek közé tartozott és nagy tudományos elfoglaltsága mellett is kéthetenként prédikált. Prédikációi nem annyira a homiletika hagyományait, mint inkább a német rabbik módszerét követte. Szónoklatai mind ékes nyelvezetüek és a bennük rejlő etikai tanításokkal tűntek ki. Papi funkcióitól eltekintve 35 évi pesti tartózkodását a legteljesebb visszavonultságban, könyvei között töltötte. Még utolsó életévében is rendkívül sokat dolgozott, amiről a Jewish Encyclopediába írott számos kitűnő és kimerítő tanulmánya tanúskodik. A spanyol-portugál-latinamerikai történelmi és szefárd genealógiai cikkek valamennyiét itt K. írta meg. K. tagja volt a madridi Akademia Real de la Historia-nak, amely egyik legelőkelőbb tudományos akadémia, továbbá a newyorki American Jewish Historical Society és más társulatoknak. Budapesten azonban semmiféle társulatba nem tartozott és sem a Rabbiszemináriumnál, sem az IMIT-nél nem szerepelt. K. veje volt a hírneves német rabbinak, Ludwig Phillipsonnak. K. irodalmi munkássága részben az emancipáció korabeli német zsidóság, részben a középkori, majd kiűzött szefárd- zsidóság történetére és a spanyol-portugálnyelvű irodalomra vonatkozik. A spanyolzsidókat tárgyaló művei: Ein Feiertag in Madrid. Zur Geschichte d. spanisch-portugiesischen Juden 1859 ; Sephardim. Romanische Poesien der Juden in Spanien. Ein Beitrag zur Literatur und Geschichte der spanisch-portugiesischen Juden 1859, héber fordításban is ; Geschichte der Juden in Navarra, den Baskenländern und auf den Balearen 186l ; Geschichte der Juden in Portugal 1867 ; Die letzten Statuten d. israelitischen Gemeinden von Castilien 1864 ; Menasseh ben Izrael. Sein Leben und Wirken. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Juden in England 1861, angolra is lefordítva ; Refranos e proverbios de los Judios Espanola 1889 ; Bibliotheca Espanola-Portugueza-Judaica. Dictionnaire Bibliographique 1890 ; Christoph Columbus und der Anteil der Juden an den spanischen und portugiesischen Entdeckungen 1894, németül, angolul és héberül, több kiad. ; Die Juden von Toledo 1901 ; Isaac Abrab. Sein Leben und seine Dichtungen 1902, héberül is . A német zsidók történetére vonatkozó és egyéb művei: Moses Mendelssohns philosophische und religiöse Grundsätze mit Hinblick auf Lessing 1856 ; Moses Mendelssohn. Sein Leben und seine Werke 1862, 2. bővített kiadása 1888 ; Moses Mendelssohn. Ungedrucktes und Unbekanntes von ihm und über ihm 1883 ; Der Dichter Efraim Kuh. Ein Beitr. z. Gesch. d. deutschen Literatur 1864 ; Zum Siegesfeste. Dankpredigt u. Danklieder v. M. Mendelssohn 1866 ; Die rituale Schlachtfrage oder ist Schächten Thierquälerei? 1867, Aargau ; Bibliothek jüdischer Kanzelredner. Eine chronologische Sammlung v. Predigten, Biographien und Charakteristiken d. vorzüglichsten jüdischen Prediger. Nebst einem homiletischen und literarischen Beiblatte 2 köt. 1870-72 ; Die Judeninsel und der Schiffbruch bei Goblenz 1871 ; Die jüdischen Frauen in der Geschichte, Literatur und Kunst 1879, magyarul: Zsidó nők a történelem, irodalom és művészet terén 2 köt, 1883 ; Das Moralgesetz des Judentums in Beziehung auf Familie, Staat und Gesellschaft 1882 ; Die Blutbeschuldigung von Tisza-Eszlár, beleuchtet 1882, magyarul is ; Der Wucher und das Judentum 1882, magyarul is ; W. A. Meisel. Ein Lebens und Zeitbild 1891 ; Sterbetage aus alter u. neuer Zeit {1891 ; Gedenkblätter. Hervorragende jüdische Persönlichkeiten des neuzehnten Jahrhunderts, in kurzen Charakteristiken 1892 ; Die jüdische Literatur von M. Mendelssohn bis auf die Gegenwart a Winter-Wünsche-féle Die jüdische Literatur seit Abschluss des Kanons-ban és külön is 1896 ; Ludwig Phillippson. Eine Biographie 1898 ; Die Juden als Patrioten 1898 . K. munkatársa volt számos, legelsőrendű német, francia, angol, amerikai és héber folyóiratnak s azonkívül átdolgozta a Hecht-féle Handbuch d. Israelitischen Geschichte c. munkát 4. kiad. 1901, rövidítve magyarul is megjelent .

12502.ht

CÍMSZÓ Kayserlin

SZEMÉLYNÉV Kayserlin Máje

SZÓCIKK Kayserling 1 Meyer rabbi hírneve történettudós szül Hannoverbe 182 jún 17-én megh 190 ápr 21 Gimnázium tanulmányaiva kapcsolatba é ezutá látogatt jesiváka Halberstadtban Würzburgban Nikolsburgba é Prágában maj teológia tanulmánya befejeztéve Berlinb ment aho a egyeteme Kankéne é Jofféna vol tanítványa 1861-be svájc Aarga kanto főrabbij let 1870-ig Ezalat pap hivatás mellet valláso egyenjogúsítás körü i élén tevékenysége fejtet ki emellet spanyol-zsid történelemr vonatkoz kutatásai főkép a it töltöt éve alat dolgozt fe ol módon hog inkáb kiadott d fe ne dogozot levéltár anyago értékesítette mag mindössz kétsze jár Spanyolországban d páris Bibliothéqu Nationaleba sűrű megfordul levéltár anyago pedi svájc rabb korába bern egyete könyvtára pest rabbiság idejé pedi Nemzet Múzeu hozatt me részére küldöt spanyo forrásgyűjteményekne ol telje készlet vol magánkönyvtárába felhalmozva hog halál utá ez cincinati gazda rabbiszemináriu azonna megvett é Amerikáb vitette K.-e 1870 választottá me néme hitszónokna é rabbina dohány-utca templomban Meislna 1 o nag rhétorna utódaképen Min hitszóno i K legkitűnőbbe köz tartozot é nag tudományo elfoglaltság mellet i kéthetenkén prédikált Prédikáció ne annyir homiletik hagyományait min inkáb néme rabbi módszeré követte Szónoklata min éke nyelvezetüe é bennü rejl etika tanításokka tűnte ki Pap funkcióitó eltekintv 3 év pest tartózkodásá legteljeseb visszavonultságban könyve közöt töltötte Mé utols életévébe i rendkívü soka dolgozott amirő Jewis Encyclopediáb írot számo kitűn é kimerít tanulmány tanúskodik spanyol-portugál-latinamerika történelm é szefár genealógia cikke valamennyié it K írt meg K tagj vol madrid Akademi Rea d l Historia-nak amel egyi legelőkelőb tudományo akadémia tovább newyork America Jewis Historica Societ é má társulatoknak Budapeste azonba semmifél társulatb ne tartozot é se Rabbiszemináriumnál se a IMIT-né ne szerepelt K vej vol hírneve néme rabbinak Ludwi Phillipsonnak K irodalm munkásság részbe a emancipáci korabel néme zsidóság részbe középkori maj kiűzöt szefárd zsidósá történetér é spanyol-portugálnyelv irodalomr vonatkozik spanyolzsidóka tárgyal művei Ei Feierta i Madrid Zu Geschicht d spanisch-portugiesische Jude 185 Sephardim Romanisch Poesie de Jude i Spanien Ei Beitra zu Literatu un Geschicht de spanisch-portugiesische Jude 1859 hébe fordításba i Geschicht de Jude i Navarra de Baskenländer un au de Baleare 186 Geschicht de Jude i Portuga 186 Di letzte Statute d israelitische Gemeinde vo Castilie 186 Menasse be Izrael Sei Lebe un Wirken Zugleic ei Beitra zu Geschicht de Jude i Englan 1861 angolr i lefordítv Refrano proverbio d lo Judio Espanol 188 Bibliothec Espanola-Portugueza-Judaica Dictionnair Bibliographiqu 189 Christop Columbu un de Antei de Jude a de spanische un portugiesische Entdeckunge 1894 németül angolu é héberül töb kiad Di Jude vo Toled 190 Isaa Abrab Sei Lebe un sein Dichtunge 1902 héberü i néme zsidó történetér vonatkoz é egyé művei Mose Mendelssohn philosophisch un religiös Grundsätz mi Hinblic au Lessin 185 Mose Mendelssohn Sei Lebe un sein Werk 1862 2 bővítet kiadás 188 Mose Mendelssohn Ungedruckte un Unbekannte vo ih un übe ih 188 De Dichte Efrai Kuh Ei Beitr z Gesch d deutsche Literatu 186 Zu Siegesfeste Dankpredig u Dankliede v M Mendelssoh 186 Di ritual Schlachtfrag ode is Schächte Thierquälerei 1867 Aarga Bibliothe jüdische Kanzelredner Ein chronologisch Sammlun v Predigten Biographie un Charakteristike d vorzüglichste jüdische Prediger Nebs eine homiletische un literarische Beiblatt köt 1870-7 Di Judeninse un de Schiffbruc be Goblen 187 Di jüdische Fraue i de Geschichte Literatu un Kuns 1879 magyarul Zsid nő történelem irodalo é művésze teré köt 188 Da Moralgeset de Judentum i Beziehun au Familie Staa un Gesellschaf 188 Di Blutbeschuldigun vo Tisza-Eszlár beleuchte 1882 magyaru i De Wuche un da Judentu 1882 magyaru i W A Meisel Ei Leben un Zeitbil 189 Sterbetag au alte u neue Zei {189 Gedenkblätter Hervorragend jüdisch Persönlichkeite de neuzehnte Jahrhunderts i kurze Charakteristike 189 Di jüdisch Literatu vo M Mendelssoh bi au di Gegenwar Winter-Wünsche-fél Di jüdisch Literatu sei Abschlus de Kanons-ba é külö i 189 Ludwi Phillippson Ein Biographi 189 Di Jude al Patriote 189 K munkatárs vol számos legelsőrend német francia angol amerika é hébe folyóiratna azonkívü átdolgozt Hecht-fél Handbuc d Israelitische Geschicht c munká 4 kiad 1901 rövidítv magyaru i megjelen

12502.h

CÍMSZ Kayserli

SZEMÉLYNÉ Kayserli Máj

SZÓCIK Kayserlin Meye rabb hírnev történettudó szü Hannoverb 18 jú 17-é meg 19 áp 2 Gimnáziu tanulmányaiv kapcsolatb ezut látogat jesivák Halberstadtba Würzburgba Nikolsburgb Prágába ma teológi tanulmány befejeztév Berlin men ah egyetem Kankén Joffén vo tanítvány 1861-b sváj Aarg kant főrabbi le 1870-i Ezala pa hivatá melle vallás egyenjogúsítá kör élé tevékenység fejte k emelle spanyol-zsi történelem vonatko kutatása főké i töltö év ala dolgoz f o módo ho inká kiadot f n dogozo levéltá anyag értékesített ma mindöss kétsz já Spanyolországba pári Bibliothéq Nationaleb sűr megfordu levéltá anyag ped sváj rab koráb ber egyet könyvtár pes rabbisá idej ped Nemze Múze hozat m részér küldö spany forrásgyűjteményekn o telj készle vo magánkönyvtáráb felhalmozv ho halá ut e cincinat gazd rabbiszeminári azonn megvet Ameriká vitett K.- 187 választott m ném hitszónokn rabbin dohány-utc templomba Meisln na rhétorn utódaképe Mi hitszón legkitűnőbb kö tartozo na tudomány elfoglaltsá melle kéthetenké prédikál Prédikáci n annyi homileti hagyományai mi inká ném rabb módszer követt Szónoklat mi ék nyelvezetü benn rej etik tanításokk tűnt k Pa funkcióit eltekint é pes tartózkodás legteljese visszavonultságba könyv közö töltött M utol életévéb rendkív sok dolgozot amir Jewi Encyclopediá íro szám kitű kimerí tanulmán tanúskodi spanyol-portugál-latinamerik történel szefá genealógi cikk valamennyi i ír me tag vo madri Akadem Re Historia-na ame egy legelőkelő tudomány akadémi továb newyor Americ Jewi Historic Socie m társulatokna Budapest azonb semmifé társulat n tartozo s Rabbiszemináriumná s IMIT-n n szerepel ve vo hírnev ném rabbina Ludw Phillipsonna irodal munkássá részb emancipác korabe ném zsidósá részb középkor ma kiűzö szefár zsidós történeté spanyol-portugálnyel irodalom vonatkozi spanyolzsidók tárgya műve E Feiert Madri Z Geschich spanisch-portugiesisch Jud 18 Sephardi Romanisc Poesi d Jud Spanie E Beitr z Literat u Geschich d spanisch-portugiesisch Jud 185 héb fordításb Geschich d Jud Navarr d Baskenlände u a d Balear 18 Geschich d Jud Portug 18 D letzt Statut israelitisch Gemeind v Castili 18 Menass b Izrae Se Leb u Wirke Zuglei e Beitr z Geschich d Jud Engla 186 angol lefordít Refran proverbi l Judi Espano 18 Bibliothe Espanola-Portugueza-Judaic Dictionnai Bibliographiq 18 Christo Columb u d Ante d Jud d spanisch u portugiesisch Entdeckung 189 németü angol héberü tö kia D Jud v Tole 19 Isa Abra Se Leb u sei Dichtung 190 héber ném zsid történeté vonatko egy műve Mos Mendelssoh philosophisc u religiö Grundsät m Hinbli a Lessi 18 Mos Mendelssoh Se Leb u sei Wer 186 bővíte kiadá 18 Mos Mendelssoh Ungedruckt u Unbekannt v i u üb i 18 D Dicht Efra Ku E Beit Gesc deutsch Literat 18 Z Siegesfest Dankpredi Danklied Mendelsso 18 D ritua Schlachtfra od i Schächt Thierquälere 186 Aarg Biblioth jüdisch Kanzelredne Ei chronologisc Sammlu Predigte Biographi u Charakteristik vorzüglichst jüdisch Predige Neb ein homiletisch u literarisch Beiblat kö 1870- D Judenins u d Schiffbru b Goble 18 D jüdisch Frau d Geschicht Literat u Kun 187 magyaru Zsi n történele irodal művész ter kö 18 D Moralgese d Judentu Beziehu a Famili Sta u Gesellscha 18 D Blutbeschuldigu v Tisza-Eszlá beleucht 188 magyar D Wuch u d Judent 188 magyar Meise E Lebe u Zeitbi 18 Sterbeta a alt neu Ze {18 Gedenkblätte Hervorragen jüdisc Persönlichkeit d neuzehnt Jahrhundert kurz Charakteristik 18 D jüdisc Literat v Mendelsso b a d Gegenwa Winter-Wünsche-fé D jüdisc Literat se Abschlu d Kanons-b kül 18 Ludw Phillippso Ei Biograph 18 D Jud a Patriot 18 munkatár vo számo legelsőren néme franci ango amerik héb folyóiratn azonkív átdolgoz Hecht-fé Handbu Israelitisch Geschich munk kia 190 rövidít magyar megjele

12502.

CÍMS Kayserl

SZEMÉLYN Kayserl Má

SZÓCI Kayserli Mey rab hírne történettud sz Hannover 1 j 17- me 1 á Gimnázi tanulmányai kapcsolat ezu látoga jesivá Halberstadtb Würzburgb Nikolsburg Prágáb m teológ tanulmán befejezté Berli me a egyete Kanké Joffé v tanítván 1861- svá Aar kan főrabb l 1870- Ezal p hivat mell vallá egyenjogúsít kö él tevékenysé fejt emell spanyol-zs történele vonatk kutatás fők tölt é al dolgo mód h ink kiado dogoz levélt anya értékesítet m mindös kéts j Spanyolországb pár Bibliothé Nationale sű megford levélt anya pe svá ra korá be egye könyvtá pe rabbis ide pe Nemz Múz hoza részé küld span forrásgyűjtemények tel készl v magánkönyvtárá felhalmoz h hal u cincina gaz rabbiszeminár azon megve Amerik vitet K. 18 választot né hitszónok rabbi dohány-ut templomb Meisl n rhétor utódakép M hitszó legkitűnőb k tartoz n tudomán elfoglalts mell kéthetenk prédiká Prédikác anny homilet hagyománya m ink né rab módsze követ Szónokla m é nyelvezet ben re eti tanítások tűn P funkciói eltekin pe tartózkodá legteljes visszavonultságb köny köz töltöt uto életévé rendkí so dolgozo ami Jew Encyclopedi ír szá kit kimer tanulmá tanúskod spanyol-portugál-latinameri történe szef genealóg cik valamenny í m ta v madr Akade R Historia-n am eg legelőkel tudomán akadém tová newyo Ameri Jew Histori Soci társulatokn Budapes azon semmif társula tartoz Rabbiszemináriumn IMIT- szerepe v v hírne né rabbin Lud Phillipsonn iroda munkáss rész emancipá korab né zsidós rész középko m kiűz szefá zsidó történet spanyol-portugálnye irodalo vonatkoz spanyolzsidó tárgy műv Feier Madr Geschic spanisch-portugiesisc Ju 1 Sephard Romanis Poes Ju Spani Beit Litera Geschic spanisch-portugiesisc Ju 18 hé fordítás Geschic Ju Navar Baskenländ Balea 1 Geschic Ju Portu 1 letz Statu israelitisc Gemein Castil 1 Menas Izra S Le Wirk Zugle Beit Geschic Ju Engl 18 ango lefordí Refra proverb Jud Espan 1 Biblioth Espanola-Portugueza-Judai Dictionna Bibliographi 1 Christ Colum Ant Ju spanisc portugiesisc Entdeckun 18 német ango héber t ki Ju Tol 1 Is Abr S Le se Dichtun 19 hébe né zsi történet vonatk eg műv Mo Mendelsso philosophis religi Grundsä Hinbl Less 1 Mo Mendelsso S Le se We 18 bővít kiad 1 Mo Mendelsso Ungedruck Unbekann ü 1 Dich Efr K Bei Ges deutsc Litera 1 Siegesfes Dankpred Danklie Mendelss 1 ritu Schlachtfr o Schäch Thierquäler 18 Aar Bibliot jüdisc Kanzelredn E chronologis Samml Predigt Biograph Charakteristi vorzüglichs jüdisc Predig Ne ei homiletisc literarisc Beibla k 1870 Judenin Schiffbr Gobl 1 jüdisc Fra Geschich Litera Ku 18 magyar Zs történel iroda művés te k 1 Moralges Judent Bezieh Famil St Gesellsch 1 Blutbeschuldig Tisza-Eszl beleuch 18 magya Wuc Juden 18 magya Meis Leb Zeitb 1 Sterbet al ne Z {1 Gedenkblätt Hervorrage jüdis Persönlichkei neuzehn Jahrhunder kur Charakteristi 1 jüdis Litera Mendelss Gegenw Winter-Wünsche-f jüdis Litera s Abschl Kanons- kü 1 Lud Phillipps E Biograp 1 Ju Patrio 1 munkatá v szám legelsőre ném franc ang ameri hé folyóirat azonkí átdolgo Hecht-f Handb Israelitisc Geschic mun ki 19 rövidí magya megjel

12502

CÍM Kayser

SZEMÉLY Kayser M

SZÓC Kayserl Me ra hírn történettu s Hannove 17 m Gimnáz tanulmánya kapcsola ez látog jesiv Halberstadt Würzburg Nikolsbur Prágá teoló tanulmá befejezt Berl m egyet Kank Joff tanítvá 1861 sv Aa ka főrab 1870 Eza hiva mel vall egyenjogúsí k é tevékenys fej emel spanyol-z történel vonat kutatá fő töl a dolg mó in kiad dogo levél any értékesíte mindö két Spanyolország pá Biblioth National s megfor levél any p sv r kor b egy könyvt p rabbi id p Nem Mú hoz rész kül spa forrásgyűjteménye te kész magánkönyvtár felhalmo ha cincin ga rabbiszeminá azo megv Ameri vite K 1 választo n hitszóno rabb dohány-u templom Meis rhéto utódaké hitsz legkitűnő tarto tudomá elfoglalt mel kétheten prédik Prédiká ann homile hagyomány in n ra módsz köve Szónokl nyelveze be r et tanításo tű funkció elteki p tartózkod legtelje visszavonultság kön kö töltö ut életév rendk s dolgoz am Je Encycloped í sz ki kime tanulm tanúsko spanyol-portugál-latinamer történ sze genealó ci valamenn t mad Akad Historia- a e legelőke tudomá akadé tov newy Amer Je Histor Soc társulatok Budape azo semmi társul tarto Rabbiszeminárium IMIT szerep hírn n rabbi Lu Phillipson irod munkás rés emancip kora n zsidó rés középk kiű szef zsid történe spanyol-portugálny irodal vonatko spanyolzsid tárg mű Feie Mad Geschi spanisch-portugiesis J Sephar Romani Poe J Span Bei Liter Geschi spanisch-portugiesis J 1 h fordítá Geschi J Nava Baskenlän Bale Geschi J Port let Stat israelitis Gemei Casti Mena Izr L Wir Zugl Bei Geschi J Eng 1 ang leford Refr prover Ju Espa Bibliot Espanola-Portugueza-Juda Dictionn Bibliograph Chris Colu An J spanis portugiesis Entdecku 1 néme ang hébe k J To I Ab L s Dichtu 1 héb n zs történe vonat e mű M Mendelss philosophi relig Grunds Hinb Les M Mendelss L s W 1 bőví kia M Mendelss Ungedruc Unbekan Dic Ef Be Ge deuts Liter Siegesfe Dankpre Dankli Mendels rit Schlachtf Schäc Thierquäle 1 Aa Biblio jüdis Kanzelred chronologi Samm Predig Biograp Charakterist vorzüglich jüdis Predi N e homiletis literaris Beibl 187 Judeni Schiffb Gob jüdis Fr Geschic Liter K 1 magya Z történe irod művé t Moralge Juden Bezie Fami S Gesellsc Blutbeschuldi Tisza-Esz beleuc 1 magy Wu Jude 1 magy Mei Le Zeit Sterbe a n { Gedenkblät Hervorrag jüdi Persönlichke neuzeh Jahrhunde ku Charakterist jüdi Liter Mendels Gegen Winter-Wünsche- jüdi Liter Absch Kanons k Lu Phillipp Biogra J Patri munkat szá legelsőr né fran an amer h folyóira azonk átdolg Hecht- Hand Israelitis Geschi mu k 1 rövid magy megje

1250

CÍ Kayse

SZEMÉL Kayse

SZÓ Kayser M r hír történett Hannov 1 Gimná tanulmány kapcsol e láto jesi Halberstad Würzbur Nikolsbu Prág teol tanulm befejez Ber egye Kan Jof tanítv 186 s A k főra 187 Ez hiv me val egyenjogús tevékeny fe eme spanyol- történe vona kutat f tö dol m i kia dog levé an értékesít mind ké Spanyolorszá p Bibliot Nationa megfo levé an s ko eg könyv rabb i Ne M ho rés kü sp forrásgyűjtemény t kés magánkönyvtá felhalm h cinci g rabbiszemin az meg Amer vit választ hitszón rab dohány- templo Mei rhét utódak hits legkitűn tart tudom elfoglal me kéthete prédi Prédik an homil hagyomán i r móds köv Szónok nyelvez b e tanítás t funkci eltek tartózko legtelj visszavonultsá kö k tölt u életé rend dolgo a J Encyclope s k kim tanul tanúsk spanyol-portugál-latiname törté sz geneal c valamen ma Aka Historia legelők tudom akad to new Ame J Histo So társulato Budap az semm társu tart Rabbiszemináriu IMI szere hír rabb L Phillipso iro munká ré emanci kor zsid ré közép ki sze zsi történ spanyol-portugáln iroda vonatk spanyolzsi tár m Fei Ma Gesch spanisch-portugiesi Sepha Roman Po Spa Be Lite Gesch spanisch-portugiesi fordít Gesch Nav Baskenlä Bal Gesch Por le Sta israeliti Geme Cast Men Iz Wi Zug Be Gesch En an lefor Ref prove J Esp Biblio Espanola-Portugueza-Jud Diction Bibliograp Chri Col A spani portugiesi Entdeck ném an héb T A Dicht hé z történ vona m Mendels philosoph reli Grund Hin Le Mendels bőv ki Mendels Ungedru Unbeka Di E B G deut Lite Siegesf Dankpr Dankl Mendel ri Schlacht Schä Thierquäl A Bibli jüdi Kanzelre chronolog Sam Predi Biogra Charakteris vorzüglic jüdi Pred homileti literari Beib 18 Juden Schiff Go jüdi F Geschi Lite magy történ iro műv Moralg Jude Bezi Fam Gesells Blutbeschuld Tisza-Es beleu mag W Jud mag Me L Zei Sterb Gedenkblä Hervorra jüd Persönlichk neuze Jahrhund k Charakteris jüd Lite Mendel Gege Winter-Wünsche jüd Lite Absc Kanon L Phillip Biogr Patr munka sz legelső n fra a ame folyóir azon átdol Hecht Han Israeliti Gesch m rövi mag megj