12507.htm

CÍMSZÓ: Kecskeméti

SZEMÉLYNÉV: Kecskeméti Lajos

SZÓCIKK: K. Lajos, orvos és jogakadémiai tanár szül. Kecskeméten 1830., megh. u. o. 1890. körül. Mint diák részt vett a szabadságharcban, a fegyverletétel után Bécsbe szökött, onnan Kecskemétre ment. Tevékeny részese volt a hitközségi életnek, 1878. a törvényhatóság Kecskemét város tiszti főorvosának választotta. A jogakadémián előadta a törvényszéki orvostant és munkatársa volta Jogtudományi Közlönynek. Önálló művei: Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt. A beszámítás és rendelkezési képesség tana (1875).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2507. címszó a lexikon => 459. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12507.htm

CÍMSZÓ: Kecskeméti

SZEMÉLYNÉV: Kecskeméti Lajos

SZÓCIKK: K. Lajos, orvos és jogakadémiai tanár szül. Kecskeméten 1830., megh. u. o. 1890. körül. Mint diák részt vett a szabadságharcban, a fegyverletétel után Bécsbe szökött, onnan Kecskemétre ment. Tevékeny részese volt a hitközségi életnek, 1878. a törvényhatóság Kecskemét város tiszti főorvosának választotta. A jogakadémián előadta a törvényszéki orvostant és munkatársa volta Jogtudományi Közlönynek. Önálló művei: Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt. A beszámítás és rendelkezési képesség tana 1875 .

12507.ht

CÍMSZÓ Kecskemét

SZEMÉLYNÉV Kecskemét Lajo

SZÓCIKK K Lajos orvo é jogakadémia taná szül Kecskeméte 1830. megh u o 1890 körül Min diá rész vet szabadságharcban fegyverletéte utá Bécsb szökött onna Kecskemétr ment Tevéken részes vol hitközség életnek 1878 törvényhatósá Kecskemé váro tiszt főorvosána választotta jogakadémiá előadt törvényszék orvostan é munkatárs volt Jogtudomány Közlönynek Önáll művei Kéte elmeállapoto törvényszé előtt beszámítá é rendelkezés képessé tan 187

12507.h

CÍMSZ Kecskemé

SZEMÉLYNÉ Kecskemé Laj

SZÓCIK Lajo orv jogakadémi tan szü Kecskemét 1830 meg 189 körü Mi di rés ve szabadságharcba fegyverletét ut Bécs szököt onn Kecskemét men Tevéke része vo hitközsé életne 187 törvényhatós Kecskem vár tisz főorvosán választott jogakadémi előad törvényszé orvosta munkatár vol Jogtudomán Közlönyne Önál műve Két elmeállapot törvénysz előt beszámít rendelkezé képess ta 18

12507.

CÍMS Kecskem

SZEMÉLYN Kecskem La

SZÓCI Laj or jogakadém ta sz Kecskemé 183 me 18 kör M d ré v szabadságharcb fegyverleté u Béc szökö on Kecskemé me Tevék rész v hitközs életn 18 törvényható Kecske vá tis főorvosá választot jogakadém előa törvénysz orvost munkatá vo Jogtudomá Közlönyn Öná műv Ké elmeállapo törvénys elő beszámí rendelkez képes t 1

12507

CÍM Kecske

SZEMÉLY Kecske L

SZÓC La o jogakadé t s Kecskem 18 m 1 kö r szabadságharc fegyverlet Bé szök o Kecskem m Tevé rés hitköz élet 1 törvényhat Kecsk v ti főorvos választo jogakadé elő törvénys orvos munkat v Jogtudom Közlöny Ön mű K elmeállap törvény el beszám rendelke képe

1250

CÍ Kecsk

SZEMÉL Kecsk

SZÓ L jogakad Kecske 1 k szabadsághar fegyverle B szö Kecske Tev ré hitkö éle törvényha Kecs t főorvo választ jogakad el törvény orvo munka Jogtudo Közlön Ö m elmeálla törvén e beszá rendelk kép