12510.htm

CÍMSZÓ: Kedosim

SZÓCIKK: Kedosim, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 19. fejezetének elejétől a 20. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A szentség törvényei. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ámosz könyve 9. fejezetének 7. versétől a könyv végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő univerzális gondolatot fejez ki. A naptári beosztás folytán néha a megelőző hetiszakasszal olvassák együtt (Acharé mosz-Kedósim).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2510. címszó a lexikon => 459. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12510.htm

CÍMSZÓ: Kedosim

SZÓCIKK: Kedosim, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 19. fejezetének elejétől a 20. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: A szentség törvényei. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ámosz könyve 9. fejezetének 7. versétől a könyv végéig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettő univerzális gondolatot fejez ki. A naptári beosztás folytán néha a megelőző hetiszakasszal olvassák együtt Acharé mosz-Kedósim .

12510.ht

CÍMSZÓ Kedosi

SZÓCIKK Kedosim hetiszakasz mel Móze 3 könyv 19 fejezeténe elejétő 20 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma szentsé törvényei hetiszakaszho tartoz próféta rés Ámos könyv 9 fejezeténe 7 versétő köny végéi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkett univerzáli gondolato feje ki naptár beosztá folytá néh megelőz hetiszakassza olvassá együt Achar mosz-Kedósi

12510.h

CÍMSZ Kedos

SZÓCIK Kedosi hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 2 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm szents törvénye hetiszakaszh tarto prófét ré Ámo köny fejezetén versét kön végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindket univerzál gondolat fej k naptá beoszt folyt né megelő hetiszakassz olvass együ Acha mosz-Kedós

12510.

CÍMS Kedo

SZÓCI Kedos hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal szent törvény hetiszakasz tart prófé r Ám kön fejezeté versé kö vég terj tó prófé r köz összefügg h mindke univerzá gondola fe napt beosz foly n megel hetiszakass olvas egy Ach mosz-Kedó

12510

CÍM Ked

SZÓC Kedo hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta szen törvén hetiszakas tar próf Á kö fejezet vers k vé ter t próf kö összefüg mindk univerz gondol f nap beos fol mege hetiszakas olva eg Ac mosz-Ked

1251

CÍ Ke

SZÓ Ked hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart sze törvé hetiszaka ta pró k fejeze ver v te pró k összefü mind univer gondo na beo fo meg hetiszaka olv e A mosz-Ke